III Convocatòria de casos de l'Observatori UNIÓ-ESADE

III Convocatòria de casos de l'Observatori UNIÓ-ESADE

El sistema sanitari està experimentant profunds canvis estructurals i assolir una reducció de costos que el faci sostenible, així com trobar fórmules de cooperació tindrà un paper fonamental en els propers anys. En aquest marc, La Unió i el Programa PARTNERS d'ESADE han presentat, el 15 de febrer de 2013, la tercera edició de l'Observatori de la cooperació publicoprivada en les polítiques sanitàries i socials.

Manel Jovells
L'acte ha començat amb la conferència del president de La Unió, Manel Jovells, “A propòsit de la col·laboració publicoprivada: el model sanitari i social de Catalunya”. Durant la conferència, ha defensat el model, “perquè dóna molt bons resultats de salut i perquè és eficient”. Per al president, les principals amenaces del sistema són la insuficiència crònica del finançament de la sanitat i el continu retard en el pagament de l'acció concertada, que “afecten greument la tresoreria dels centres”, així com “determinada normativa de l'Estat que posa en perill la unitat del sector concertat”.
 

A continuació, Manel Jovells ha fet una reflexió sobre el sistema, en el sentit que cal repensar-lo per tal de corregir el que s'ha desviat dels principis i valors que el van inspirar, adaptar-lo a la realitat actual i modificar la legislació que calgui. A més, ha insistit en la necessitat de preservar la sanitat de la confrontació política i ha exigit un pacte econòmic, polític i social que permeti fer sostenible el sistema.

Mirant el futur, el president de La Unió ha proposat consolidar fórmules de gestió que facilitin l'orientació a resultats de qualitat i eficiència en els costos, i millorar les vies de participació i coresponsabilització dels ciutadans en la governança del sistema i la cura de la seva pròpia salut. Finalment, Jovells ha insistit que “la col·laboració publicoprivada és un dels principis del sistema sanitari català i que, per això, cal reforçar-la i preservar-la".

A l'acte de presentació de l'Observatori de la cooperació publicoprivada en les polítiques sanitàries i socials s'han presentat tres experiències d'èxit que són exemples de cooperació publicoprivada:

  • Àngel Guevara, gerent de la Clínica Salus Infirmorum, i Cristina Meléndez, tècnica del programa sociosanitari a la Regió Sanitària de Girona, han explicat una aliança interorganitzativa en la qual agents públics i privats han adoptat estratègies d'acció col·laborativa, tot mantenint la interdependència entre ells. A partir d'aquesta aliança, al Pla de l'Estany s'ha creat una comissió d'atenció a la dependència per gestionar els recursos socials i sanitaris de forma integral i actuar, alhora, com a porta única del sistema. Fruit de la col·laboració s'ha aconseguit més eficiència per al sistema i més equitat per al ciutadà. Hi participen el Consorci de Benestar del Pla de l'Estany-Banyoles, l'Àrea Bàsica de Salut de Banyoles, el CatSalut de Girona, la Clínica Salus de Banyoles i diverses residències assistides de la zona.
  • Xavier Mate, director general de Capio Sanidad a Catalunya, Eugeni Saigí i Àngels Arcusa, responsables de l'Institut Oncològic del Vallès (format pel Consorci Sanitari Parc Taulí i pel Consorci Sanitari de Terrassa), han exposat el cas d'una cooperació publicoprivada de compra de béns i serveis a través d'una aliança interorganitzativa per a la creació d'un servei multicèntric d'oncologia radioteràpica, amb seus a l'Hospital de Terrassa i a Capio Hospital General de Catalunya, i dependents de l'Institut Oncològic del Vallès. D'aquesta manera s'ha assolit més eficiència i optimització de recursos en el territori.
  • Carles Bardagí, director del Servei de Cirurgia Pediàtrica a la Corporació Sanitària Parc Taulí, i Lourdes Camp, general manager de Ventura Medical Technologies, han relatat el cas d'un model de cooperació publicoprivada en el qual intervenen dos sectors productius diferents, el sanitari i el de l'automoció. Aquest projecte ha permès  fabricar un implant metàl·lic que ha d'ajudar a corregir el pectus excavatum, una malformació que avui en dia només és intervinguda en un 25% dels casos. El nou sistema és menys invasiu i més senzill que els actuals. Aquesta iniciativa compta amb la col·laboració d'ACC1Ó.
Observatori cooperació publicoprivada

El relat de les experiències es pot consultar àmpliament a la publicació impresa de l'Observatori de la cooperació publicoprivada en les polítiques sanitàries i socials. Any 2012, que s'ha entregat als assistents a l'acte.

En l'acte de cloenda, Helena Ris, directora general de La Unió, ha situat la col·laboració publicoprivada com un valor tradicional de la nostra societat i ha considerat que és imprescindible en la prestació de serveis, però també que és essencial en alguns àmbits com la Recerca i la Innovació i en l'atenció a la dependència.

A més, ha proposat i demanat suport a ESADE per tal d'establir un àmbit per al debat serè sobre la col·laboració publicoprivada i el seu present i futur.

Per la seva banda, Manel Santaló, vocal president del Consell del sector d'activitat privada de La Unió, ha destacat la necessitat de treballar conjuntament, des de l'àmbit públic i des del privat, per tal d'optimitzar recursos i prestar un servei assistencial de qualitat.

Per tancar l'acte, Manel Peiró, vicedegà d'ESADE, ha considerat que les experiències presentades són un exemple de treball en xarxa que demostren que “és possible fer coses i fer-les bé” i ha destacat la necessitat de seguir avançant en aquesta línia.

Podeu consultar el vídeo resum de la sessió.

 

 
09/12/13
Eugeni Sagí
 
09/12/13
Carles Bardají
 
09/12/13
Àngel Guevara
 
09/12/13
Manel Jovells
 
09/12/13
Xavier Mate
La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdic Acreditat. Veure més
informacióDNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001Agenda 2030
Data última actualització: 11/12/2023