Normativa interna

Normativa interna

Els òrgans de govern de La Unió es regulen per uns Estatuts i un Codi de Bon Govern aprovat per l'Assemblea.

Els Estatuts i el Codi de Bon Govern aprovat per l'Assemblea recullen els valors i preceptes ètics que regeixen el funcionament de la Institució, tal com correspon a la naturalesa dels serveis que les entitats associades presten.

  • Estatuts: reglaments i ordenances que determinen els objectius de La Unió i atribueixen les competències als seus òrgans de govern.
  • Codi de Bon Govern: d'acord amb la seva naturalesa, l'Entitat es regeix per un estricte codi de Bon Govern i uns valors que determinen les seves actuacions.

A continuació podeu descarregar els Estatuts i el Codi de Bon Govern de La Unió:

 
25/07/22
Estatuts, 2020
La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdic Acreditat. Veure més
informacióDNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001Agenda 2030
Data última actualització: 15/04/2024