Consells de Sector

Consells de Sector

Els Consells de Sector agrupen els representants de grups homogenis d'entitats associades, que tenen interessos comuns o concurrents, en una mateixa línia d'activitat.  

Principals funcions dels Consells de Sector:

 • Elaborar les propostes de posicionament en els temes estratègics que afecten el sector i traslladar-les a la Junta Directiva.
 • Manteniment de la fitxa tècnica dels membres del Sector.
 • Fer els estudis i els informes necessaris per a la presa de posicionament del Consell del Sector amb el suport de l'estructura tècnica.

Sectors d'activitat, vocals-president i comissionats

 • Sector d'Atenció Especialitzada d'Aguts
  Fundació Hospital de Palamós - SSIBE - Anna Ribera
 • Sector d'Atenció Intermèdia
  Grup Mutuam - Francesc Brosa 
 • Sector d'Atenció Primària i Comunitària
  ACEBA - Lluís Gràcia
 • Sector d'Atenció a la Salut Mental
  Benito Menni. CASM. - Meritxell Centeno 
 • Sector Serveis Socials i Autonomia Personal
  Fundació Sanitària de Mollet - Joan Solà 
 • Sector d'Activitat Privada
  Corporación Fisiogestión - Carles Núñez

 

 • Comissió d'integració assistencial. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau - Xènia Acebes
  • Reordenacions territorials i Aliances estratègiques. Consorci Hospitalari de Vic - Sara Manjón
  • Interacció social i sanitària. Qida - Oriol Fuertes

 

 

 

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdic Acreditat. Veure més
informacióDNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001Agenda 2030
Data última actualització: 16/06/2024