Consells Tècnics Assessors

Consells Tècnics Assessors

Per tal de reforçar les anàlisis tècniques que l'estructura professional realitza, la Junta Directiva i els Consells de Sector promouen l'activitat dels Consells Tècnics Assessors i la creació de grups de treball específics en base als diferents temes a abordar

Els Consells Tècnics Assessors i els Grups de Treball específics estableixen les sinèrgies necessàries entre l'estructura professional de La Unió i els professionals dels associats per mantenir la solvència en les anàlisis i les propostes tècniques.

Consells Tècnics Assessors

 • Plenari de Responsables de Recursos Humans
 • Consell Tècnic Assessor de Gestió Economomicofinancera i patrimonial
 • Consell Tècnic Assessor d'Infermeria
 • Consell Tècnic Assessor de Treball Social
 • Consell Tècnic Assessor de Comunicació
 • Consell Tècnic Assessor de RSC
 • Consell Tècnic Assessor de Tecnologies de la Informació
 • Consell Tècnic Assessor d'Infraestructures i Equipaments
 • Consell Tècnic Assessor de Farmàcia
 • Consell Tècnic Assessor Experiència Persona i Família
 • Consell Tècnic Assessor Acció Internacional
La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdic Acreditat. Veure més
informacióDNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001Agenda 2030
Data última actualització: 28/09/2023