Líneas estratégicas 2016-2020

Líneas estratégicas 2016-2020

El Pla Estratègic 2016-2020, aprovat per l'Assemblea General d'Associats de desembre de 2015, dibuixa les línies estratègiques per a aquest període.

La Unió presenta un nou Pla Estratègic per afrontar els reptes dels propers anys. El Pla Estratègic 2016-2020 pren com a punt de partida la reivindicació del model sanitari català per la seva efectivitat i per la seva eficiència demostrades al llarg del més de 25 anys d'història recent, quan aquest sembla qüestionat des de diverses instàncies, i el qual ha d'ajudar a reforçar encara més la posició de La Unió com a entitat referent de la sanitat catalana. Amb el mateix èmfasi, el nou Pla Estratègic 2016-2020 també vol recollir la importància de l'àmbit social i la seva imbricació amb l'àmbit sanitari, amb una visió àmplia de serveis d'atenció a les persones.
 

 • L'abordatge. El Pla Estratègic 2016-2020 s'ha fonamentat en un procés de discussió interna i de consens entre els associats. S'ha revisat, actualitzat i posat en valor els fonaments sobre els que La Unió ha basat i estableix la seva actuació i el seu desenvolupament: l'autonomia de gestió de les entitats, la professionalització de les organitzacions, la col·laboració publicoprivada, la bona governança, la transparència i el retiment de comptes, en un estratègia de potenciació reputacional mitjançant un major esforç en Responsabilitat Social Corporativa (RSC), tant de La pròpia Unió com per difondre-la i afavorir la seva implantació entre els seus associats.
   

 • Un procés participatiu. El document s'ha realitzat a partir de les aportacions, debats i conclusions de les diferents fases del treball, ha estat revisat pel grup de treball, integrat per membres de la Junta Directiva i l'estructura executiva de La Unió, i incorpora les aportacions efectuades a la VI Jornada Associativa del 3 de desembre de 2015 i sotmès a aprovació de l'Assemblea General Ordinària de 17 de desembre de 2015. La visió i el lema van ser aprovats en l'Assemblea General del 28 de juny de 2018.
   

 • Lema. S'estableix com a lema "El valor social de la pluralitat".
   

 • Missió. El Pla Estratègic 2016-2020 fixa que la missió de La Unió és "servir als associats defensant els seus interessos i influint en la millora del model sanitari i social català, en benefici de la societat".
   

 • Visió. Es determina que volem ser l'associació d'entitats referent en la transformació del sistema sanitari i social per a la millora de la salut i la qualitat de la vida de les persones.
   

 • Valors. S'estableixen com a valors propis de l'entitat el compromís, la independència, la diversitat, la professionalitat i la innovació.
   

 • Eixos estratègics. S'estableixen dos eixos estratègics principals:
  • Defensar dels interessos legítims dels associats
  • Reforçar el model sanitari i social català  
    
 • Línies estratègiques. Defineixen els àmbits d'actuació que requeriran especial atenció per part de La Unió de cara al període 2016-2020 i són:

  • Influir en l'evolució del sistema sanitari i social català
  • Reforçar els interessos que uneixen als associats
  • Potenciar les aliances i reforçar la dimensió internacional
  • Enfortir, reformular i potenciar la política comunicativa
  • Fomentar la transparència i el retiment de comptes

 

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
IHF Member 2022Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001Agenda 2030
Fecha última actualización: 20/05/2022