Órganos de coordinación

Órganos de coordinación

Comitè de Sectors

Aquest Comitè està format per la presidència, la direcció general i tots els vocals presidents, i està previst que es reuneixi mensualment. La incorporació del Comitè de Direcció de La Unió afavoreix la coordinació i la transversalitat.

La Junta Directiva va adaptar l'organització de La Unió en sectors d'activitat d'acord amb el següent quadre:

Sectors d'activitat, vocals-president i comissionats

 • Sector d'Atenció Especialitzada d'Aguts
  Fundació Hospita de Palamós - SSIBE - Anna Ribera
   
 • Sector d'Atenció Sociosanitària
  Grup Mutuam - Francesc Brosa
 • Sector d'Atenció Primària
  ACEBA - Lluís Gràcia
   
 • Sector d'Atenció a la Salut Mental
  Benito Menni. CASM - Meritxell Centeno
 • Serveis Socials i Autonomia Personal
  Fundació Sanitària de Mollet - Joan Solà
 • Sector d'Activitat Privada
  Corporación Fisiogestión - Carles Núñez
 • Sector d'Aliances Estratègiques
  Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i el Garraf -  José Luis Ibáñez

 

Consell de Coordinació

Agrupa el Comitè Executiu i el Comitè de Sectors de La Unió. Està previst que es reuneixi periòdicament per tal de preparar la Junta Directiva com a veritable comitè d'enllaç que apropa la visió transversal i estratègica amb un abordatge per línies i més operatiu.

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdic Acreditat. Veure més
informacióDNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001Agenda 2030
Fecha última actualización: 02/06/2023