Projecte +Futur.
Escenari de tendències i àrees d'acció prioritàries

El projecte +Futur és un exercici de prospectiva promogut per La Unió, en col·laboració amb les entitats associades i amb la participació de diferents agents del sector, que té com a objectiu impulsar accions en l'àmbit sanitari i social que permetin a les organitzacions i els professionals avançar-se a les necessitats de futur i millorar, així, l'atenció a les persones. D'aquí Actuar x Avançar-se. El treball realitzat fins ara en el marc d'aquest projecte ha permès identificar les tendències que afectaran la provisió i l'organització dels serveis sanitaris i socials en els propers cinc anys, definir els àmbits de transformació necessaris per respondre a aquestes tendències, així com apuntar els canvis que han de dur a terme les entitats i els seus professionals per adaptar-se als nous escenaris.

 

 

COM

Nascut de l'autoexigència de les organitzacions per millorar l'atenció a les persones, el +Futur s'està desenvolupant amb una àmplia participació. Fins ara, s'ha comptat amb més de 500 persones, entre les quals figuren professionals, usuaris, cuidadors, agents socials, experts i acadèmics del sector. Des de la posada en marxa de la iniciativa, el desembre del 2016, s'ha seguit una metodologia combinada que integra els espais de participació de La Unió i que es complementa amb grups focals de col·lectius d'especial interès. Així, s'han dut a terme sessions presencials d'identificació i discussió de tendències, qüestionaris on-line, sessions de debat, etc. I les jornades associatives de La Unió de 2016 i 2017 s'han centrat a treballar el document del projecte +Futur que es presenta al setembre del 2018.

 

TENDÈNCIES


PERSONES + EXIGENTS I INFORMADES 
amb perfils diversos i necessitats canviants
 

ATENCIÓ NO PRESENCIAL 
i immediatesa de resposta
 

Δ DEMANDA I + COMPLEXITAT 
per cronicitat, dependència i determinants socials
 

ABORDATGE INTEGRAL DE LA PERSONA 
amb implicació i codecisió de les persones ateses
 

Necessitat de PREVENIR, CURAR, 
CUIDAR I ACOMPANYAR

 

VARIETAT DE MODALITATS ASSISTENCIALS, TIC 
i noves tecnologies i reconfiguració de línies de serveis
 

CANVIS EN EQUIPS PROFESSIONALS
(rols, perfils, valors), multiprofessionalitat i entorn digital
 


COMUNICACIÓ 
personalitzada, transversal, emocional i influent
 


ATRACCIÓ I FIDELITZACIÓ DEL TALENT,
reconeixement, conciliació, flexibilitat i mobilitat
 

RECURSOS LIMITATS
amb tensions de finançament
 

ORIENTACIÓ A RESULTATS,
estió basada en l'anàlisi, TIC i sistemes d'informació
 

ENTORN POLÍTIC
amb discussió sobre el model
 

 

ÀREES D'ACCIÓ PRIORITÀRIES
 

 1. Transformació digital
   
 2. Humanització, incorporació de l'experiència dels pacients, decisions compartides
   
 3. Transformació del model assistencial
   
 4. Incorporació d'avenços en coneixement + avaluació
   
 5. Canvis de rols, multiprofessionalitat i gestió d'equips
   
 6. Flexibilització d'estructures, integració i models en xarxa
   
 7. Comunicació, responsabilitat social i bon govern
   
 8. Contribució a la transformació del model sanitari i social, orientat a resultats i a donar una resposta adequada a es necessitats de les persones amb els recursos disponibles

   

LÍNIES D'ACTUACIÓ


Línies d'actuació +Futur

 

NOTÍCIES


El Projecte +Futur, reconegut amb els premis Mejores Ideas

El Projecte +Futur ha estat guardonat amb un dels premis Las mejores ideas 2018, que otorga anualment Diario Médico. Aquest treball ha estat reconegut dins la categoria 'Salut i Tecnologia' i s'ha valorat la capacitat mostrada per d'avançar-se a les necessitats del futur del sector sanitari, que tenen com a eixos clau a transformació digital, la humanització i el canvi del modelo d'atenció.

 

DOCUMENTACIÓ
 

 


 

.

 

 

 

 

Aquest projecte el farem possible gràcies a la implicació de tots. 

Actuar per avançar-se, mirant el futur amb una mirada oberta al món.

 

 #MésFuturUCH   |   @uchcat |   www.uch.cat/mesfutur

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Data última actualització: 15/02/2019