I Convenio colectivo del Sector Sanitario Concertado (Aguts, AP, SM i Socio)

I Convenio colectivo del Sector Sanitario Concertado (Aguts, AP, SM i Socio)
La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Fecha última actualización: 14/08/2020