Les associacions d’entitats sanitàries i socials adverteixen que els nous impagaments del CatSalut posen al límit la situació econòmica dels centres

Les associacions d’entitats sanitàries i socials adverteixen que els nous impagaments del CatSalut posen al límit la situació econòmica dels centres
Del 02/11/2015 al 03/11/2015
Logos associacions d'entitats sanitàries i socials
L'Associació Catalana d'Entitats de Salut (ACES), l'Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) i el Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) i La Unió Catalana d'Hospitals (La Unió) considerem que el retard i els impagaments en la facturació, la manca d'aplicació de l'increment de tarifa i la no signatura de les clàusules dels contractes 2015 amb el CatSalut deixen els centres sanitaris i sociosanitaris catalans contra les cordes.


El mes d'octubre, només s'ha fet efectiu el pagament del 66% de la factura que el CatSalut paga als centres amb els que té concert i que s'havia d'haver pagat el setembre, si s'hagués mantingut el termini de pagament a 90 dies. Tampoc no hi ha previsió pel pagament corresponent al mes d'octubre en no haver-se aprovat el FLA extraordinari (Fons de Liquiditat Autonòmica). Tot això deixa el termini de pagament del CatSalut a 120 dies.

L'import anual de la contractació de concerts del CatSalut als centres se situa al voltant de 4.400 milions d'euros i la factura mensual de concerts és de prop de 350 milions d'euros. La factura de concerts representa el 53% de la despesa total del CatSalut.

A aquesta situació d'asfíxia econòmica cal afegir que encara no s'ha fet efectiu l'increment d'un 3,6% de la tarifa als centres a partir de l'1 de maig, aprovat d'acord amb l'ordre publicada al DOGC el 22 d'abril. Aquest increment va ser clau per tal que es pogués signar, el passat 28 de maig, el Conveni col·lectiu de la xarxa sanitària d'utilització pública que aplega els hospitals d'aguts, centres d'atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental concertats amb el Servei Català de la Salut, i que afecta uns 60.000 treballadors del nostre país. En aquests moments, les entitats sanitàries i socials, fent un esforç addicional, estan assumint amb recursos propis els compromisos derivats del conveni.

Per tal d'aplicar l'increment del 3,6% de la tarifa en els pagaments, cal que el CatSalut signi les clàusules delcontracte 2015 amb tots els centres, cosa que s'ha vist dificultada pel canvi en el sistema de pagament. De manera que, a hores d'ara, el mes de novembre, la majoria de centres encara no han signat les clàusules corresponents al 2015.

Tota aquesta problemàtica atempta contra la viabilitat dels centres i ha comportat un impacte directe en la tresoreria de les entitats que, des de fa temps, es troben al límit de disposició de les seves línies de crèdit i tenen moltes dificultats per a ampliar-les. Això ha provocat que els centres hagin hagut d'ajornar el pagament a tercers, generant situacions de tensió en les empreses proveïdores, a més de l'increment de les despeses financeres en els mateixos centres.

Creiem fermament que aquest sector ha demostrat una gran maduresa davant el context econòmic del país, però que ja no podem fer més esforços.

Per ampliar la informació, podeu accedir a la nota de premsa adjunta. També podeu veure les notícies emeses als informatius de TV3 (a partir del minut 30) i de 8alDia (a partir del minut 24:11) o descarregar el recull de notícies publicades a la premsa escrita: 

 

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdic Acreditat. Veure més
informacióDNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001Agenda 2030
Data última actualització: 17/05/2024