Usem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar-li publicitat relacionada amb les seves preferències per mitjà del anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Per obtenir més informació aquí. X

Com funciona l’Observatori?

Registra i publica la teva experiència d'aliança estratègica

 

Per registrar l'experiència, una de les entitats que participa en l'aliança estratègica, ha d'estar associada a La Unió i l'administrador (qui formalitza el registre) ha de disposar de claus d'accés a l'extranet de La Unió.

El registre consisteix en complimentar un formulari estandarditzat, on es demanen les dades bàsiques que ens permetran classificar-les, a més de poder-s'hi adjuntar documentació que ampliï la informació necessària. 

Un cop finalitzat el registre i l'enviament de la sol·licitud de publicació, la proposta serà revisada pel Comitè Avaluador de l'OBSdAE. Si compleix els requisits tècnics i formals i conté tots els elements que ens permeten revisar la seva adequació, es fa efectiva la publicació al banc d'aliances estratègiques i serà visible per a tothom. L'administrador de l'aliança estratègica rebrà un avis al seu correu electrònic quan aquest pas sigui efectiu.

 


 

Vols avaluar l'aliança estratègica?

 

Totes aquelles entitats que vulguin, a més a més,  que la seva aliança estratègica sigui avaluada pels membres del Comitè Avaluador, ho hauran de sol·licitar. 

El procés d'avaluació es realitza seguint uns estàndards establerts (indicadors estàndards definits pel comitè avaluador i accessibles a qui els vulgui consultar), que avaluen les aliances estratègiques en base a cinc dimensions: 

 • Identificació de factors estratègics per a la creació de l'aliança 
 • Identificació de la factibilitat de l'aliança 
 • Selecció del soci 
 • Gestió de l'aliança 
 • Seguiment de l'aliança

Participar en el procés d'avaluació permetrà obtenir una valoració d'elements observats al formulari, estructurats en les cinc dimensions identificades en el procés de generació d'una aliança estratègica. Per a cada dimensió s'obtindrà un resultat numèric d'1 a 4, en funció del grau d'assoliment dels criteris establerts i aquests resultats es compraran amb la mitjana dels valors obtinguts, per dimensió, de totes les aliances estratègiques avaluades. A més, es mostraran els resultats de les aliances estratègiques avaluades, en una taula, amb els valors numèrics obtinguts per cada dimensió, per ordre de data d'entrada (no rànquing). 

 


 

Model d'avaluació

Estàndards d'avaluació

 

Identificació de factors estratègics per a la creació de l'aliança

 1. No s'identifiquen factors estratègics, només s'identifiquen necessitats de creació de l'aliança
 2. Anàlisi dels punts forts i febles de l'organització. Detecció de la necessitat explícita d'establir l'aliança en un aspecte concret 
 3. S'identifica què oferim i què esperem de la futura aliança
 4. S'identifiquen els valors de l'organització en relació a la futura aliança

Identificació de la factibilitat de l'aliança

 1. Es realitza un anàlisi cost/benefici de la futura aliança en relació a la necessitat detectada
 2. Es realitza un anàlisi dels aspectes legals i fiscals de la futura aliança
 3. Es realitza un estudi de l'entorn i/o s'identifiquen els factors clau per a establir una futura aliança en relació als beneficis que s'han d'obtenir
 4. S'identifiquen altres aspectes com a serveis complementaris, tecnologia... que poden portar valor afegit per a la futura aliança i per ambdues organitzacions (què busco i què puc oferir)

Selecció del soci

 1. Es defineixen els criteris per a la selecció del soci (oportunitat, proximitat, cost…)
 2. Es defineixen criteris de qualitat per a la selecció del soci
 3. Es defineixen criteris en relació als factors clau identificats (activitats i tasques) i es defineixen criteris que poden beneficiar a ambdues organitzacions
 4. Es selecciona el soci en funció dels factors clau determinats: costos, beneficis, activitats i tasques, serveis complementaris, tecnologia, a més s'afegeixen com a criteris els compromisos d'ambdues organitzacions, criteris de transparència i avaluació de riscos de l'aliança

Gestió de l'aliança

 1. Establiment contractual d'acords: coneixements, tecnologia, aspectes financers, productius, comercials, administratius… S'estableix un òrgan de gestió de l'aliança
 2. Els acords es segmenten en funció del valor afegit esperat (objectius que s'han d'assolir) i l'impacte en els processos de l'organització (resultats esperats) s'especifiquen els compromissos acordats 
 3. S'especifica el pla d'acció, els indicadors d'avaluació i les accions a portar a terme en el moment de finalitzar l'aliança
 4. S'especifiquen:
  • Les regles d'interacció entre les dues organitzacions i mecanismes de resolució de conflictes
  • Els punts de control
  • Gestió i desenvolupament de les persones que hi participen
  • Responsable de la gestió de l'aliança 
  • Gestió dels riscos, com es comparteixen
  • Gestió dels processos (com s'eviten duplicitats)
  • Gestió dels recursos i la tecnologia
  • Es defineix un mapa de la cadena de valor de l'aliança

Seguiment de l'aliança

 1. Es realitza seguiment de l'aliança
 2. Es realitza un seguiment dels resultats esperats i es corregeixen les desviacions
 3. Es mesuren els indicadors d'avaluació i es posen en marxa plans de millora per a corregir les desviacions
 4. S'avalua la satisfacció, confiança i transparència dels socis 

   

  grafic

  Representació gràfica 

    

   OBSERVATORI
   D'ALIANCES ESTRATÈGIQUES


   logo launio

   València, 333
   08009 Barcelona (Barcelona)
   Tel 93 209 26 99
   uch.cat