TAULA NEGOCIADORA DEL CONVENI COL·LECTIU DE LA XHUP, D’ATENCIÓ PRIMÀRIA, CENTRES DE SALUT MENTAL I/O SOCIOSANITARIS

TAULA NEGOCIADORA DEL CONVENI COL·LECTIU DE LA XHUP, D’ATENCIÓ PRIMÀRIA, CENTRES DE SALUT MENTAL I/O SOCIOSANITARIS
Dimecres 17/02/2010

A la seu dels Serveis Territorials del Departament de Treball, es va reunir novament la Mesa de negociació del conveni col·lectiu del sector sanitari.

L'objecte de la sessió era discutir i negociar el capítol segon del conveni col·lectiu, fent una incidència especial en un tema clau com és el de la classificació professional. No obstant això, no va ser possible, ja que les organitzacions sindicals no varen trametre en temps i forma la seva proposta tal i com s'havien compromès en la reunió anterior. En aquest sentit, la sessió es va limitar a una exposició verbal per part dels sindicats dels criteris de la seva proposta i a manifestar el compromís de fer-la arribar per escrit en el decurs d'aquesta setmana.

Les organitzacions patronals no es van pronunciar al respecte, en entendre que aquesta és una matèria cabdal i que, per tant, la discussió cal fer-la sobre el document escrit; tot i que van refermar que la seva posició és per mantenir la proposta presentada en el seu moment en aquesta matèria, la qual coincideix amb la regulació actual del conveni.

Es va convocar una propera reunió pel dia 10 de març a la mateixa hora.

Assistents

Membres de la Taula Negociadora

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdic Acreditat. Veure més
informacióDNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001Agenda 2030
Data última actualització: 16/06/2024