La transformació de l’ICS, un canvi necessari

La transformació de l’ICS, un canvi necessari

El Diari de Girona publica una article d'opinió d'Helena Ris, directora general de La Unió, titulat “La transformació de l'ICS, un canvi necessari”. Podeu llegir el text a continuació o descarregar el PDF de l'article, adjunt al final de tot.
 

La transformació de l'ICS, un canvi necessari

article Helena Ris al Diari de Girona
El projecte de transformació i modernització de l'Institut Català de la Salut (ICS), des del qual es presta el 70% de l'atenció primària i el 30% de l'atenció hospitalària amb una plantilla de 35.000 treballadors, està aixecant polseguera. Es critica, per exemple, el fet de voler reorganitzar alguns dels seus recursos.
 

A Girona, ha començat el procés d'unificació de la gestió de l'Hospital Josep Trueta (gestionat per l'ICS) i de l'Hospital Santa Caterina (gestionat per l'Institut d'Assistència Sanitària, IAS). L'objectiu d'aquesta unificació, amb plantilles de 3.500 i 1.500 treballadors respectivament, és crear sinergies, eliminar duplicitats i millorar l'eficiència amb la participació dels professionals. Aquest procés s'orienta a millorar l'eficiència i la qualitat en el servei, no la reducció de plantilles o la privatització. Actualment, aquests dos hospitals, que actuen sota una gerència única, han arribat a acords per unificar serveis com urologia, otorinolaringologia o pediatria.

El 2007, l'ICS va deixar de ser un ens gestor de la Seguretat Social per convertir-se en una empresa pública. L'objectiu principal era la descentralització territorial, atorgant als centres més autonomia en la gestió dels recursos. Recentment, la institució s'ha integrat al Servei Català de la Salut -com la resta de consorcis i empreses públiques de la Generalitat- i, encara que, de moment, sembla aturat l'intent de convertir-la de cop en diverses empreses públiques, la seva transformació segueix en marxa. 

En qualsevol sector, i en especial en el sanitari, els gestors tenen l'obligació d'adaptar i orientar els sistemes d'organització de les institucions per oferir la millor resposta a una demanda canviant i, alhora, cercar l'eficiència que els ciutadans exigim en la gestió dels recursos públics. La nova etapa que es planteja per a l'ICS preveu autonomia de gestió en el territori, la cooperació entre atenció primària i hospitals, i la promoció d'aliances amb altres proveïdors assistencials propers. En aquest marc, és perfectament factible la convivència del personal estatutari (funcionaris de l'ICS) amb el personal laboral.

Tot gestor del sector sanitari és conscient de les dificultats que comporta modificar estructures o incorporar canvis en la jornada laboral, per posar alguns exemples. És normal, afecta les persones i sempre resulta complicat. Tot i així, últimament en el sector concertat s'han introduït, amb acord dels sindicats, modificacions salarials, canvis en la jornada laboral i en el règim d'atenció continuada (guàrdies), entre d'altres, que han permès una millor adequació de la demanda i fer viables les institucions.

En el cas del personal estatutari, aquestes qüestions han estat difícilment abordables, ja que qualsevol modificació de les condicions del treball s'interpreta en clau d'atac al sistema públic i, darrerament, sovint s'acaba amb l'afegitó de “la privatització”.

Per continuar millorant en resultats i garantir la sostenibilitat del sistema sanitari, són necessàries diverses reformes estructurals i la transformació de l'ICS és una d'elles. La integració d'alguns dels seus recursos sota la figura jurídica del consorci és una opció legítima, ja que aquesta fórmula s'ha demostrat vàlida i, en més de tres dècades, ha donat una resposta satisfactòria a la població atesa en el marc dels recursos disponibles. Cal apostar per la bona gestió, la transparència i el retiment de comptes, independentment de la figura jurídica i la titularitat de les entitats.

Helena Ris, directora general de la Unió Catalana d'Hospitals

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Data última actualització: 14/04/2021