La Unió aposta perquè els sectors sanitari i social facin créixer el PIB català i insisteix en un model de convivència públic-privat

La Unió aposta perquè els sectors sanitari i social facin créixer el PIB català i insisteix en un model de convivència públic-privat
Del 20/10/2009 al 22/10/2011

Althaia, l'associat de referència a la comarca, compta amb més de 1.800 professionals i genera més de 26.000 altes hospitalàries anuals.

Sant Fruitós del Bages, 20/10/09- La Unió és una associació empresarial d'entitats que presten serveis sanitaris i socials amb 105 associats que sumen més de 380 centres i generen més de 45.000 llocs de treball a tot Catalunya. La Primera jornada associativa de La Unió té com a objectiu compartir el Pla Estratègic 2010-2015 amb els associats.

Des de la seva creació el 1975, La Unió ha mantingut la coherència amb els valors inicials i ha anat evolucionant en representativitat i professionalitat d'acord amb els canvis d'entorn. Els valors bàsics que defensa l'entitat són el model de convivència públic-privat i la professionalització del sector. Pel que fa al model de convivència, es tracta d'un model de gestió de serveis públics (basat en una administració que acredita, planifica, avalua i contracta serveis) i una xarxa d'entitats de serveis professionalitzada que aporta recursos, know-how i arrelament territorial.

Davant l'actual entorn assistencial, econòmic, social i polític, La Unió revisa i renova el compromís amb la missió, valors i objectius estratègics per donar resposta als nous reptes mirant el futur. Les línies clau a les que l'associació ha de donar resposta són: promoure els sectors sanitari i social com a motors econòmics que ajudin a créixer el PIB de Catalunya ; encaixar les polítiques i els serveis sanitaris i socials per afavorir el treball en xarx a en el territori (treball en xarxa entre entitats d'un mateix territori); afavorir les aliances estratègiques i partenariats públic-privat per impulsar el creixement i la innovació en gestió; nous models de gestió assistencial vinculats a noves necessitats i a noves tecnologies, fonamentalment vinculats al desplegament de les TIC's; i adaptació als canvis en el mercat laboral i en les expectatives als ciutadans.

En aquest entorn, el paper del sector sanitari i social i les empreses del sector és la clau per a la reconversió del creixement econòmic, empresarial i de cohesió social, tant a nivell de l'àmbit local com en el conjunt de Catalunya.

A partir de 2009, La Unió celebrarà anualment una jornada associativa fora de Barcelona, on hi té la seu, amb l'objectiu d'enfortir i donar projecció als projectes dels membres associats arreu del país.

El Bages ha tingut històricament, i des dels inicis d'aquesta organització empresarial, un paper destacat a la Unió Catalana d'Hospitals, amb una presència ac tiva dels diferents hospitals que hi hagut a la comarca i que actualment formen part de la Fundació Althaia .

Althaia és actualment referent assistencial de la Catalunya Central amb una plantilla que supera els 1.800 professionals i una activitat amb més de 26.000 altes hospitalàries, gairebé 220.000 consultes externes i prop de 20.000 visites urgents. Amb el nou projecte d'ampliació de l'Hospital Sant Joan de Déu es reafirma com un dels principals motors econòmics de la comarca.

A tot el territori, La Unió promou un pacte per a la sostenibilitat del sector sanitari i social com a motor econòmic que va més enllà d'un pacte polític. Aquest pacte gira al voltant de diversos actors: ciutadans (s'ha de promoure un ús responsable del sistema i evitar l'abús); administració i polítics (la gestió sanitària i social pública ha de tenir la mirada posada més enllà d'una legislatura i ha d'estar fora de la picabaralla política) i empreses (gestors i col·laboradors han de fer un ús racional dels recursos i donar valor a la professionalització de la gestió).

El 2008, l'associació empresarial va firmar un pacte per a la sostenibilitat del sistema en aquest sentit amb Foment Nacional del Treball, FEPIME, la Federació de Mutualitats de Catalunya, FENIN, Fòrum de Salut Mental i el suport de la Cambra de Comerç de Barcelona. El pacte constava de 8 mesures: situar les expectatives dels ciutadans en el marc del finançament disponible; vincular l'increment dels costos salarials a la millora de la productivitat; aprofundir en l'empresarialització de la gestió dels recursos; assignar els recursos econòmics disponibles amb transparència afavorint una xarxa professionalitzada de centres basada en l'acreditació i solvència; afavorir un ús responsable del sistema, afavorir el tractament fiscal favorable de la despesa sanitària i social pagada directament pels usuaris i l'assegurament privat; establir al sector sanitari i al sector social un marc estable per als proveïdors de béns i serveis; contemplar el Sector Salut i d'Atenció a la Dependència també com a sectors dinàmics de l'economia productiva (valor afegit, capacitat d'arrossegament, generació d'ocupació..) i com a sectors socialment estratègics a l'hora d'establir les polítiques.

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdic Acreditat. Veure més
informacióDNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001Agenda 2030
Data última actualització: 27/02/2024