La Unió i les organitzacions sanitàries i socials s’anticipen a les necessitats de futur per millorar l’atenció a les persones

La Unió i les organitzacions sanitàries i socials s’anticipen a les necessitats de futur per millorar l’atenció a les persones
Dijous 13/09/2018

El projecte +Futur ha comptat amb la participació de més de 500 persones i ha reunit més de 300 professionals del sector durant la seva presentació.

  • Amb el projecte +Futur, l'associació s'avança a les necessitats del futur per impulsar canvis en les organitzacions i millorar l'atenció a les persones.
  • Transformació digital, humanització i transformació del model d'atenció, principals eixos de canvi.
  • Per fer-hi front, el +Futur proposa promoure un entorn facilitador per a l'exercici professional, flexibilitzar estructures, potenciar el treball en xarxa i incorporar avenços en el coneixement, entre altres.

Barcelona, 13/9/18.- La Unió ha donat a conèixer aquest matí, en un acte celebrat al CaixaForum de Barcelona i que ha comptat amb més de 300 assistents, les bases per millorar l'atenció sanitària i social. Per aconseguir-ho, segons s'ha determinat des de l'associació, la transformació digital, la humanització i la transformació del model d'atenció seran aspectes clau. Aquesta informació es recull en el projecte +Futur, un exercici de prospectiva promogut per La Unió, en col·laboració amb les entitats associades i amb la participació de diferents agents del sector, que té com a objectiu impulsar accions en l'àmbit sanitari i social que permetin a les organitzacions i els professionals avançar-se a les necessitats de futur i millorar, així, l'atenció a les persones.

El treball realitzat fins ara en el marc d'aquest projecte, que ha comptat amb més de 500 persones entre usuaris, cuidadors, professionals, agents socials i experts del sector, ha permès identificar les tendències que afectaran la provisió i l'organització dels serveis sanitaris i socials en els propers cinc anys, definir els àmbits de transformació necessaris per respondre a aquestes tendències, així com apuntar els canvis que han de dur a terme les entitats i els seus professionals per adaptar-se als nous escenaris.

Tendències en la prestació de serveis de salut i socials
Pel que fa a les principals tendències identificades, es detecten canvis en la població i, per tant, en el perfil d'usuari. Les persones seran cada vegada més exigents i, sobretot com a conseqüència de l'entorn digital i el continu desenvolupament de les TIC, cada vegada més informades. Es valorarà, en aquest sentit, l'atenció no presencial i la immediatesa en la resposta, alhora que es demanarà un tracte personalitzat i el component emocional i humà serà molt rellevant en la comunicació amb l'usuari.

D'altra banda, l'envelliment de la població portarà a un augment de la demanda de serveis relacionats amb la cronicitat i la dependència i s'haurà d'atendre un pacient cada vegada més complex i amb condicions socials que afecten la seva situació. Això també obligarà a revisar les modalitats assistencials i les línies de servei, i a respondre no només a les necessitats de prevenir i curar, sinó també de cuidar i acompanyar. Finalment, es preveu que l'entorn polític i econòmic continuarà sent complex i condicionarà la transformació del sector sanitari i social.

Quines seran les transformacions en els propers anys?
Per afrontar aquest escenari, el projecte +Futur preveu tres grans àmbits de transformació:

  • En primer lloc, la transformació digital, camp en el qual es preveu que la intel·ligència artificial, la robotització, l'alta connectivitat, l'ús generalitzat d'Internet o el contacte no presencial significaran grans oportunitats de canvis i millores. Alguns dels exemples que veurem en aquest àmbit són l'ús d'aplicacions als dispositius mòbils per rebre resultats de proves i diagnòstics mèdics, que evitarà visites presencials innecessàries. També es preveu que la intel·ligència artificial i l'anàlisi de grans volums de dades permetin millorar l'eficàcia i personalitzar cada vegada més tractaments mèdics, ja que, avui, un ordinador és capaç d'analitzar 50.000 casos en el mateix temps que un metge en pot revisar un. Per la seva part, els sistemes amb dades massives d'intel·ligència artificial han demostrat una gran eficàcia en analitzar centenars d'imatges de biòpsies en uns segons i encertar en més del 90% dels casos en càncer de mama o de pròstata. D'altra banda, en l'atenció a persones amb dependència i malalties cròniques, els robots seran els nous assistents, ajudaran en tasques de la vida diària, analitzaran comportaments o el seguiment d'uns tractaments, connectaran amb els professionals assistencials i cuidadors, etc.
  • En segon lloc, humanització i incorporació de l'experiència de pacients i de la presa de decisions compartides determinaran el futur de l'atenció sanitària i social. Tots els canvis que comportarà la transformació digital no es poden fer deixant de banda el tracte humà o sense tenir en compte la veu del pacient. A més, l'evolució dels serveis d'atenció a les persones cap a models de relació més participatius i menys paternalistes portarà a desenvolupar esquemes cada vegada més fonamentats en decisions compartides, on els professionals aporten el seu coneixement i la persona les seves preferències i capacitat de decisió sobre el seu futur, amb informació comprensible i suficient. Així doncs, en la relació professional-pacient cada cop es donarà més importància els aspectes relacionals. Hi ha estudis que senyalen que actualment es dedica només una petita part del temps a escoltar la persona atesa i que, sovint, no acaba plantejant totes les preguntes que li preocupen. Un estudi va comptabilitzar que, quan el pacient comença a explicar-se, la primera interrupció del metge es produeix, de mitjana, als 18 segons. Així mateix, en els estudis recents s'observa un augment de les persones que prefereixen assumir rols de compartir decisions. En aquest sentit, una enquesta de Google mostra que, en el nostre context, el 71% dels usuaris sans utilitzen internet per informar-se sobre temes de salut. D'altra banda, hi ha estudis que posen de manifest que els pacients més “educats sanitàriament” tenen un 40% menys de complicacions, ingressen un 30% menys i consumeixen un 25% menys en proves innecessàries.
  • Com a tercer àmbit, destaca la transformació del model assistencial. Veurem noves i variades modalitats assistencials, més a prop del domicili i menys vinculades a estructures físiques, així com un canvi en la configuració clàssica de les línies de serveis. També una atenció primària més potent i articuladora, una atenció intermèdia en substitució de l'hospitalització convencional, una atenció hospitalària de més alta intensitat i una atenció a la dependència amb serveis més personalitzats. Igualment, cada vegada més seran les entitats que vetllaran pel ciutadà, anant-lo a buscar abans que emmalalteixi, fomentant les polítiques de prevenció i potenciant l'atenció comunitària. Una de les transformacions que s'imposaran és la personalització de l'atenció, passant d'un enfocament de “talla única” a la consideració de les circumstàncies de cada persona (genètiques, d'estil de vida, de condicionants socials, etc.). Un estudi va revelar que la utilització d'informació genètica en pacients amb càncer de mama va reduir l'ús de quimioteràpia en un 34%. Això va permetre evitar tractaments inapropiats amb efectes secundaris importants i aconseguir una millor utilització dels recursos. 

Com s'hauran d'adaptar les organitzacions de salut i socials?
En base a aquestes grans transformacions, el projecte +Futur actua per avançar-se i apunta alguns dels canvis que caldrà dur a terme a les organitzacions del sector salut i social per donar-hi resposta. Destaquen el canvi de rols i la incorporació de multiprofessionalitat i innovació en la gestió dels equips professionals, per poder oferir un enfocament multidisciplinari i interdisciplinari, així com la flexibilització d'estructures, la integració de serveis i la potenciació dels models en xarxa. 

A més, s'aposta clarament per la incorporació dels avenços en el coneixement amb avaluació de l'efectivitat i l'eficiència, però fent-ne un ús racional i prioritzant sempre el que és efectiu per deixar de fer allò que no aporta valor. Per últim, es confia en la responsabilitat social i el bon govern com a garantia de reputació i valoració social de les organitzacions per mantenir la confiança dels usuaris i ciutadans.
 
La Unió, mirant el futur amb una mirada oberta al món
Amb el projecte +Futur, La Unió vol  acompanyar les entitats del sector sanitari i social per encarar els reptes i intentar situar-se anticipadament als escenaris de futur. Això es farà a partir del desenvolupament d'un seguit d'accions per treballar les àrees que s'han determinat com a prioritàries, amb l'objectiu de contribuir, així, a la transformació del model sanitari i social, adequant-lo als recursos i a les necessitats futures i, per damunt de tot, per millorar l'atenció a les persones.

Aquest projecte es desenvolupa amb una mirada posada al món, participant i compartint les experiències que es desenvolupen en els països del nostre entorn. Es per això que el 44è Congrés Internacional d'Hospitals, impulsat per la International Hospital Federation, serà organitzat per La Unió, a Barcelona, el 2020.

Àmplia participació en el projecte
Nascut de l'autoexigència de les organitzacions per millorar l'atenció a les persones, el +Futur s'està desenvolupant amb una àmplia participació. Fins ara, s'ha comptat amb més de 500 persones, entre les quals figuren professionals, usuaris, cuidadors, agents socials, experts i acadèmics del sector. Aquesta elevada participació posa de manifest la implicació de tot el sector i dona solidesa al projecte.

 

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Data última actualització: 09/07/2020