La Unió presenta una Guia de prevenció de violència i assetjament als centres d’atenció a la dependència

La Unió presenta una Guia de prevenció de violència i assetjament als centres d’atenció a la dependència
Dijous 23/10/2014
Aquest document dóna continuïtat a la “Guia de prevenció de la violència i de l'assetjament al centre de treball en el sector sanitari”, editada el 2013 per l'associació empresarial

La Unió ha elaborat una Guia de prevenció de violència i assetjament als centres d'atenció a la dependència amb l'objectiu de protegir la integritat física i psicològica dels professionals. Gran part de les agressions són verbals i/o psicològiques, però en alguns casos tenen un component físic. Aquesta nova guia dóna continuïtat a la “Guia de prevenció de la violència i de l'assetjament al centre de treball en el sector sanitari”, editada el 2013 per l'associació empresarial amb l'objectiu d'aportar material de suport dirigit específicament a les entitats del sector sanitari. Aquest any, s'ha incidit en les necessitats concretes del sector d'atenció a la dependència.

Aquesta guia, realitzada per una comissió d'experts del sector, dibuixa diferents situacions de violència o incidents en els quals pot estar implicat un professional (agressions físiques, verbals o psicològiques) i estableix tres protocols orientats a prevenir, detectar i fer front a possibles situacions de violència procedent d'usuaris cap a professionals, actuar davant d'una situació d'agressió verbal i/o física entre treballadors o d'assetjament entre el personal del centre. Aquests protocols estan dissenyats a partir de l'estàndard d'una institució jerarquitzada i que compti amb una estructura de comandament, una direcció de recursos humans i un servei de prevenció. Els protocols s'acompanyen d'un seguit de recomanacions comunes a les diferents situacions descrites.

Prevenir la violència i l'assetjament als centres és important perquè:

  • Els comportaments violents, en qualsevol de les seves manifestacions, poden suposar un important risc per a la salut, tant dels professionals com dels pacients. Per això és necessari dotar els centres de mesures que els permetin prevenir-los i donar pautes d'actuació en cas que es produeixin. En aquest sentit, la Guia de prevenció elaborada per La Unió vol contribuir al fet que tots els centres d'atenció a la dependència puguin articular actuacions orientades a prevenir, tractar, gestionar, minimitzar i evitar les conseqüències de la violència dirigida als professionals en el seu lloc de treball.
  • La violència laboral afecta les organitzacions a través de l'absentisme, les rotacions o les baixes. Així mateix, influeix en la motivació i en la implicació dels professionals, provoca descensos en el seu rendiment i, en conjunt, té efectes en la competitivitat de la institució. A més, segons els experts, les agressions són motiu d'accidents laborals i d'estrès, de manera que afecten tant al benestar dels professionals com a l'eficiència de les institucions i poden provocar una disminució en la qualitat dels serveis que es presten als ciutadans.

La Guia es distribuirà entre les entitats associades i ja està disponible a la pàgina web de La Unió. Aquí trobareu l'enllaç per consultar a la Guia de prevenció de la violència i de l'assetjament al centre de treball en l'àmbit de la dependència.

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdic Acreditat. Veure més
informacióDNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001Agenda 2030
Data última actualització: 12/04/2024