Newsletter 119 Assemblea General Ordinària

Newsletter 119 Assemblea General Ordinària
Dijous 02/07/2020
assemblea

 

Intervenció del president

Durant la seva intervenció, el president, Enric Mangas va subratllar la vàlua i  el compromís de les organitzacions i seus professionals durant aquest temps de COVID-19.

 

 

La COVID ens ha sacsejat a tots. Ens ha posat al davant les fortaleses i les debilitats del nostre sistema de salut i social, ha accelerat la incorporació dels nous models d'atenció i del treball, i ens obliga a rellegir els reptes de futur a partir dels aprenentatges del present.

Mangas va ressaltar que són molts els documents que aquests dies sorgeixen sobre la reforma del sistema de salut i social arran dels aprenentatges viscuts, però si volem passar dels documents al canvi transformacionals cal promoure un gran pacte social i polític. Que l'escepticisme no sigui l'excusa per començar en allò que estigui a les nostres mans, va dir. En aquesta línia, va afegir, que tenim les organitzacions, professionals, i els agents socials, econòmics, empresarials i científics per fer.ho. I hem vist, va seguir, que quan anem junts som capaços de prendre decisions ràpides i difícils a tots els nivells perquè compartir un objectiu comú de serveis públics; millorar l'atenció i la qualitat de vida de les persones.

El president també va destacar els principals reptes actuals: millorar el sistema de finançament del sistema de salut i social; millorar les condicions laborals dels professionals i adequar marcs normatius i laborals per adaptar-nos a la nova realitat.

Per últim, va traslladar de nou als associats i els seus equips un gran reconeixement per la seva vàlua professional i humana que ha estat un orgull de sector, un orgull de país.

 

 

Informe de la Direcció General

La directora general, Roser Fernández va fer un repàs ràpid del govern i de l'acció de La Unió de la gestió de la COVID-19 i va presentar la memòria d'activitats de l'exercici 2019. Roser Fernández va agrair molt sincerament la participació dels associats durant aquest temps que ha permès adaptar el Pla de Treball 2020, prioritzar i enfocar els nous reptes de futur.

 

 

En aquest context, Josep Fusté, director de l'àrea tècnica i de participació va presentar l'informe de la gestió economicofinancera de l'exercici 2019. Aquest retiment de comptes va ser aprovat.

 

memoria 2019
com hem gestionat covid
Memòria 2019 Com hem gestionat la crisi de la COVID-19?

 

 

Conferència "L'encaix del finançament del sistema de salut i social i les perspectives d'una nova crisi econòmica global, recursos i prioritats" de Guillem López Casasnovas, cofundador i director del CRES i catedràtic d'Economia de la UPF

 

 

Durant la seva intervenció, va abordar tres aspectes:

Lliçons no ateses: va subratllar la necessitat de comptar amb institucions públiques robustes que permetin captar talent i la importància de la salut en l'economia i d'invertir en salut. Aprendre de les lliçons no ateses que permetin millorar però sense caure en el tremendisme que amaga les bondats del sistema i les experiències de les organitzacions i professionals i del compromís ciutadà.

Situació d'entorn econòmic amb visió internacional. A escala europea, hi ha un canvi estructural de model econòmic, de moment l'única institució que ha fet una acció concreta és el Banc Central Europeu que ha comprat deute dels estats per fer front al decalatge entre recaptació de fons i despeses. L'impacte econòmic de la Covid ha estat demoledor tot i que no s'ha traslladat en termes de l'estat del benestar. La situació de 2021 serà molt crítica.

Canvis en tendències. Interessa que el finançament europeu vagi per projectes i no per quotes. Per tant, l'empresariat català té l'oportunitat de presentar projectes innovadors que permetin qualificar l'ocupació i avançar cap a un nou model d'economia productiva i serveis.

Els empresaris que necessitem no són els que estan instal·lats en zones de confort i que defensen l'estatus quo i que no volen trancionar cap a una nova economia sinó tornar a l'anterior. Per tant, cal aprofitar l'impuls dels canvis transformacionals pot COVID i canviar de mentalitat per tal de posicionar-nos més competitivament.

No va bé la idea que la solució està en fer informes de diagnòstics, compareixences i aprenentatges. ”Cal xutar a porta” i això vol dir grups de treball amb compromís, capital humà, reputació davant els gestors que liderin el canvi i que estiguin disposats a aportar el seu coneixement en benefici de l'interès comú.

També va fer referència al problema de les residències i va defensar que no cal medicalitzar-les sinó millorar condicions laborals, promoure una millor coordinació amb l'atenció primària i recuperar el valor de l'atenció sociosanitària.

Per acabar, va afirmar que no podem publificar més coses sense parlar del model d'intervenció públic: del que i del com.

 

 

Agraïment i reconeixement pels centres i els professionals que conformen la xarxa sanitària i social de La Unió. Junts ens movem per les persones.

 

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdic Acreditat. Veure més
informacióDNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001Agenda 2030
Data última actualització: 19/07/2024