Acreditació d'entitats proveïdores de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública

Acreditació d'entitats proveïdores de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública
Dilluns 16/09/2019

El 16 de setembre s'ha publicat l' ORDRE TSF/ /2019, de convocatòria per part del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a l'acreditació d'entitats proveïdores de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública i per a la provisió de serveis socials de l'àmbit de protecció social mitjançant la gestió delegada. L'ordre de convocatòria sorgeix amb la intenció de regular la gestió delegada, en la provisió, simplificació i seguretat jurídica dels serveis socials, entre d'altres. S'adreça a persones i entitats no acreditades en processos anteriors.

Durant el termini de set dies hàbils de la data de publicació d'aquest Edicte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunyadel 17 al 26 de setembre, es podran presentar les al·legacions i les observacions que es considerin oportunes. Des de La Unió s'ha informat puntualment les entitats associades i s'està estudiant el text per si cal fer al·legacions. Podeu consultar el document de presentació.

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdic Acreditat. Veure més
informacióDNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001Agenda 2030
Data última actualització: 28/02/2024