Facturació, pagament i acreditació de l’acció de l’àmbit social

Facturació, pagament i acreditació de l’acció de l’àmbit social
Diumenge 03/02/2019

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha donat a conèixer les directrius sobre la tramitació de la facturació i del pagament dels serveis prestats per part d'entitats o persones proveïdores de la Xarxa de serveis socials d'atenció pública, que estan en vigor des de el passat 31 de gener, en tota la seva cartera de serveis. Podeu consultar la instrucció 2/2019 per ampliar la informació. La Unió va assisitr a una reunió on es van resoldre alguns dubtes relacionats amb aquestes directrius. A continuació, es resumeixen els elements més importants:

 • Entra en vigor el 31 de gener, en tota la cartera de serveis del DTASiF. 
 • Ens han comunicat que la instrucció ha estat enviada des del DTASiF a totes les entitats que presten serveis.
 • La instrucció ja és aplicable a la factura del mes de gener.
 • El número d'expedient amb el que s'han de presentar les factures s'anirà comunicant individualment a les entitats. Prèviament a la comunicació, s'ha de produir la resolució d'adaptació prevista en la disposició addicional de l'Ordre TSF/ 9/2019 de 22 de gener, de convocatòria per a l'acreditació d'entitats proveïdores.
 • És per això que possiblement el termini de pagament de pagament s'allargui (han parlat d'un mes de retard pel cobrament de les factures de gener).

D'altra banda, sobre l'Ordre TSF/9/2019 de 22 de gener, de convocatòria per a l'acreditació d'entitats proveïdores de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública i per a la provisió de Serveis Socials de l'àmbit de l'atenció a la infància i l'adolescència, es destaca el següent:

 • L'Ordre té dues fases i un procediment especial:
  • Fase 1. Acreditació d'entitats que volen prestar serveis socials CREI i CRAE. Han de sol·licitar l'acreditació aquelles entitats privades que estiguin interessades en prestar aquests serveis.  
  • Fase 2. Provisió de serveis. Places noves que consten en aquesta Ordre (Annex 3, provisió d places).
  • Disposicions addicionals. Procediment d'adaptació. TOTES LES ENTITATS “PRIVADES” QUE PRESTEN LA “TIPOLOGIA DE SERVEIS” QUE CONSTEN A LA PAGINA 12, APARTAT 9, HAN DE FER EL PROCES D'ADAPTACIÓ, perquè desapareixen les prorrogues anuals i les entitats que no s'hagin adaptat es trobaran amb una situació irregular.
 • El termini de presentació de sol·licitud és el 18 de febrer de 2019.
La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Data última actualització: 07/07/2020