Apunts, el blog de La Unió

Apunts, el blog de La Unió

Recentment, diversos mitjans d'informació s'han fet ressò de l'informe que el Col·legi de Metges de Barcelona ha efectuat amb relació al títol d'aquest blog i pel que fa al col·lectiu mèdic.

L‘informe, rebut també a La Unió, dibuixa un panorama sobre la situació contractual dels metges més joves realment preocupant i, especialment, dels que es troben sota el règim estatutari. 

No és la nostra pretensió comentar les dades que s'esmenten a l'informe, sinó que el que ens interessa és identificar les causes que generen aquesta situació i plantejar alternatives de solució.

Veure entrada completa
02/05/2016
Héctor Cantero Carrascosa, Cap de Recursos Humans del Parc Sanitari Pere Virgili

Segons les Nacions Unides, l'any 2045 el 32% dels habitants del planeta tindrà més de 60 anys. L'envelliment poblacional en les societats postindustrials és un factor evident que presenta unes implicacions socials molt importants i genera unes problemàtiques socioeconòmiques de present i futur molt profundes.

L'envelliment de la població acompanyat d'una baixa taxa de natalitat impacta directament en dos elements. Hi haurà menys persones en edat de treballar i s'experimentarà un lliscament de la població ocupada cap a segments de més edat, assistint a increments de la proporció de treballadors amb més anys.

Conjuntament a aquest procés demogràfic, assistim, en el sí de la UE, a unes orientacions polítiques que tendeixen a allargar la vida laboral i que incentiven el manteniment dels professionals de més edat en el mercat de treball.

Catalunya no és aliena a aquests procés i, segons l'Idescat en el seu estudi Projeccions de Població de Catalunya (2015-2030), es preveu un taxa de fecunditat inferior al nivell del reemplaçament i un creixement  continuat de l'esperança de vida, amb la conseqüència lògica de l'augment del pes de la població de més edat.

Veure entrada completa

El passat 10 de febrer vam organitzar una jornada sobre el projecte de Benchmarking La Unió, en la qual es van donar a conèixer casos concrets de diverses experiències dels grups de benchmarking  i es va presentar la publicació Benchmarking Unió. Compartim, aprenem, actuem”. Hi han participat 40 entitats, 200 indicadors i més de 400 usuaris.

Aquest és un projecte que es va iniciar l'any 2006 en el marc del Consell de Sector de Salut Mental de La Unió, quan un grup de gerents i directius d'entitats proveïdores de salut mental van estructurar un seguit d'indicadors per aprendre dels resultats de gestió de les entitats. A aquest primer grup després se n'han afegit cinc més. Aquests grups, un mínim de dues vegades l'any, apleguen professionals del sector per analitzar conjuntament els indicadors i compartir les millors pràctiques.

Veure entrada completa

Quan el valor públic d'uns serveis es pretén reduir a parlar de la propietat de les estructures, potser s'està perdent el valor. Si entenem com a valor públic d'uns serveis allò que les persones i la societat rep per resoldre necessitats que no es poden assumir individualment, a canvi de contribuir-hi solidàriament, potser és millor parlar dels resultats obtinguts que de titularitats jurídiques.

Es fa estrany que un informe de l'Ajuntament de Barcelona, recentment publicat, tracti l'assistència sanitària a la capital catalana amb moltes dades, però sense cap referència a resultats. Es parla sobretot de la titularitat dels centres, amb alguna referència a l'activitat, de la perversitat dels interessos dels proveïdors de serveis privats i del pressupost destinat a les diferents entitats, classificades per la forma jurídica. Com si el pressupost fos un regal perquè uns es quedin i suposant que, si són públics, en faran bon ús i, si són privats, no. Però és fàcil entendre que el pressupost, o més ben dit la “contraprestació econòmica” és per donar uns serveis, no? I que el que té valor són els resultats d'aquests serveis que s'han aconseguit amb aquests recursos: resultats en efectivitat, en qualitat, en satisfacció, en adequació (la principal dimensió del bon ús dels recursos públics en sanitat) i, en definitiva, en salut.

Veure entrada completa
07/03/2016
Josep Maria Bosch, Advocat / Assessor jurídic

A l'Assemblea de desembre de 2015, La Unió va tancar un cicle que havia començat a l'assemblea de desembre de 2011. Aleshores es varen aprovar nous estatuts i, recentment, s'ha donat compte de la primera reunió constitutiva del Consell de Bones Pràctiques. Es tracta d'un òrgan creat a partir de l'aprovació del Codi de Bon Govern i que, essencialment, té com a objectiu vetllar pel desplegament i l'aplicació dels principis de governança de La Unió.

Durant aquest període de temps, l'entitat ha hagut de fer front a una època complexa: crisi econòmica de dimensions fins ara desconegudes que ha castigat durament el sistema sanitari i social del país, amb uns agents que han hagut d'encarar-la amb el màxim d'esforç, sacrifici i talent per minimitzar-ne els efectes. A la vegada, la necessària i legítima crítica pública s'ha vist ofegada per una extremada ofensiva mancada de rigor i orientada a destruir uns models que, en el pitjor dels casos, han permès mantenir amb garantia de qualitat dos dels pilars bàsics de l'estat del benestar: sanitat i serveis socials.

Veure entrada completa
19/02/2016
Consell Tècnic Assessor d’Infermeria de La Unió

Des del 23 de desembre de 2015, data en què va entrar en vigor el Decret de prescripció infermera, fins avui, l'Estat Espanyol ha disposat de 58 oportunitats per canviar la seva decisió, per gestionar el conflicte originat. Però no ho ha fet. S'ha mantingut en aquesta actitud de superioritat que el caracteritza, provocant una indigestió del Decret en el sistema sanitari, que avança cap a una situació d'emergència per garantir, malgrat la inseguretat jurídica, el dia a dia de l'atenció sanitària.   

Tant el Consejo General de Enfermería i el Sindicat d'Infermeria SATSE, com 9 governs de comunitats autònomes (Illes Balears, País Basc, Extremadura, Cantàbria, Canàries, Catalunya, Navarra, Astúries i Andalusia) han presentat al Tribunal Suprem un recurs contenciós-administratiu, en el qual demanen també la suspensió cautelar mentre es resol el recurs.

Veure entrada completa

El passat 23 de desembre es va publicar el Reial Decret de prescripció infermera i el dia següent, 24 de desembre, va entrar en vigor. En plena celebració nadalenca, el Pare Noel ens ha deixat a les infermeres el pitjor regal que podríem esperar. Un regal negre i irresponsable que, tot i que nosaltres som més del nostre tradicional Tió, lamentablement, ens afecta perquè, cal recordar, a Catalunya estem pendents del desplegament de la normativa d'aquest decret (acordat i signat per la Conselleria de Salut i el Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya el passat 1 de juliol) i, per tant, no disposem d'una regulació per a la prescripció infermera al territori català que ens doni seguretat jurídica.

Veure entrada completa
01/12/2015

Fa una parell de divendres, quan estàvem pendents de les solucions al problema dels impagaments als centres sanitaris i sociosanitaris, van aparèixer en roda de premsa un ministre i una vicepresidenta:

- Vaig demanar al Ministre –diu ella– que tornés a revisar les dades que tenim, especialment pel que fa al dèficit de Catalunya.
- Em vaig posar a llegir els informes acadèmics –explica el Ministre– i vaig veure que el dèficit fiscal de Catalunya amb el sector públic estatal (allò que rep respecte el que aporta) és de 15.000 milions d'euros l'any. Repassant els números, resulta que això és molt superior a les necessitats de finançament de Catalunya, els 8.000 milions d'euros del FLA ordinari i els 3.000 del FLA extraordinari pel dèficit no finançat del 2014. No m'ho podia creure!– diu el Ministre.

Veure entrada completa

L'esperat decret de la prescripció infermera ha decebut a les infermeres i ha sobtat als organismes oficials. Ens referim al Real Decreto de Indicación, Uso y Dispensación de Medicamentos de Uso Humano, aprovat en Consell de Ministres, el proppassat 23 d'octubre. Aquest Decret havia de servir per dotar a la professió d'un marc legal per a la prescripció infermera, amb l'acord previ dels organismes oficials. Però, per sorpresa, tres dies abans d'elevar-lo al Consell de Ministres es va modificar l'article 3, obviant el principal objectiu i l'acord previ del Consejo Interterritorial de Salut: el reconeixement de la prescripció infermera que es correspon amb la seva responsabilitat professional.    

Tant per la forma com pel fons, aquesta modificació ha aixecat ampolles entre les infermeres, que vèiem el Decret com una oportunitat per normalitzar una rutina que s'arrossega des de fa molts anys, prescriure sense marc legal, i que fins ara ens han deixat fer d'amagat. Si aquest Decret veu la llum amb el text modificat, tant la professió infermera com el sistema de salut hauran perdut l'oportunitat de regular i operativitzar una competència infermera adquirida en la formació universitària i que, sens dubte, contribueix a l'eficiència del sistema. Però, sobretot, serà una oportunitat perduda per millorar la qualitat de l'atenció que ha de rebre el ciutadà. En aquest sentit, estarem tots d'acord que en una visita domiciliària, per exemple, seria més beneficiós per al malalt o el cuidador que la infermera pogués prescriure els medicaments, materials i productes que són de la seva exclusiva responsabilitat (bolquers, pomades per a cures de nafres, cures d'ostomies etc.), evitant un tràmit bàsicament burocràtic: anar a buscar la prescripció mèdica al centre de salut.

Veure entrada completa

A La Unió vam tenir recentment l'oportunitat de participar al 39è Congrés Mundial d'Hospitals, impulsat per la International Hospital Federation (IHF) i que promou l'intercanvi d'experiències en gestió i lideratge en l'àmbit de la salut. La trobada va reunir més de 700 delegats de 46 països.

Nosaltres presentàvem una sessió en la qual vam donar a conèixer el sistema sanitari català, la seva estructura i funcionament. Partíem de la premissa que un sistema sanitari amb una bona governança pública, orientat a resultats i combinat amb una autonomia de gestió de les entitats proveïdores, compta amb tots els ingredients per desenvolupar noves maneres de prestar serveis amb qualitat i millorant l'eficiència del sistema, incorporant iniciatives innovadores que resulten en la millora de l'atenció a les persones. Això garanteix la sostenibilitat del sistema a llarg termini i és un motor per a la innovació. Per il·lustrar-ho vam presentar diverses experiències de centres com l'Hospital Sant Joan de Déu, la Corporació Sanitària Clínic i l'Hospital General del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, MútuaTerrassa i la Corporació Sanitària Parc Taulí.

Veure entrada completa
La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdic Acreditat. Veure més
informacióDNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001Agenda 2030
Data última actualització: 17/05/2024