Com elaborar els Registres d’Activitat de Tractament (RAT)

El Registre d'Activitats de Tractament és el punt de partida en la gestió de la Protecció de Dades. D'acord amb allò previst al RGPD, tota aquella activitat de tractament de dades que no estigui recollida en un RAT no existeix en termes de protecció de dades. Consisteix en una descripció de les activitats de tractament, atenent els continguts exigits al RGPD. La seva elaboració es pot abordar a partir del contingut d'allò que en el seu moment es va informar al registrar els fitxers a les Autoritats de Protecció de Dades. A aquests efectes, les esmentades Autoritats de Protecció de Dades faciliten formularis on-line per recuperar els continguts dels fitxers inscrits (enllaç al formulari de la Agencia Española de Protección de Datos). Des del Codi Tipus s'ha posat a disposició dels membres adherits models d'aquest document.

Els RAT no s'han de comunicar a les Autoritats de Protecció de Dades (com fins ara passava amb el registre de fitxers), però han d'estar permanentment actualitzats i són el punt de partida per acreditar que s'han identificat, analitzat, valorat els riscos i que es tracten.

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdic Acreditat. Veure més
informacióDNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001Agenda 2030
Data última actualització: 20/02/2024