Notificació de violacions de seguretat

Una de les manifestacions més visibles del principi de responsabilitat proactiva és l'obligació de comunicar les violacions de seguretat que constitueixin un risc per als drets i llibertat de les persones. Així mateix, si hi ha possibilitats de que aquest risc esdevingui alt, la notificació s'haurà de fer als interessats.

Aquesta actuació està sotmesa a determinats continguts de la notificació (sobre naturalesa de la violació, sobre volum d'afectats i de registres, identificar el DPD, sobre possibles conseqüències i sobre mesures a adoptar) i a terminis (en 72 hores a les Autoritats de Protecció de Dades i sense dilació als interessats). Per tant, resulta imprescindible definir els processos per preveure una actuació ràpida en la detecció i intervenció sobre les violacions de seguretat.

Segueix essent molt aconsellable seguir registrant les incidències en protecció de dades, al marge de les comunicacions de violacions de seguretat que es produeixin.

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdic Acreditat. Veure més
informacióDNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001Agenda 2030
Data última actualització: 28/02/2024