Revisió de drets, continguts i forma d’exercir-los

Els fins ara coneguts com a drets ARCO (drets d'Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició) segueixen vigents amb poques variacions. Només el dret de cancel·lació ha passat a denominar-se dret de supressió i té un aspecte molt comentat però adreçat essencialment als navegadors d'internet i xarxes socials: el dret a l'oblit, d'escàs impacte al sector sanitari i social. S'han incorporat dos nous drets, amb un previsible impacte residual als sectors sanitari i social: Portabilitat i limitació del tractament.

En tot cas, els principis generals segueixen essent els mateixos: facilitar-ne l'exercici, gratuïtat, no limitar-ne l'exercici per aspectes formals, a exercir per l'interessat o un representant legal o voluntari, i amb un termini general d'un mes per donar-ne resposta. Es recomanable, però, incorporar a la base de documents de la organització els nous models que permetin i facilitin el seu exercici. Des del Codi Tipus es facilita als adherits models actualitzats sobre aquest àmbit.  

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdic Acreditat. Veure més
informacióDNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001Agenda 2030
Data última actualització: 28/02/2024