La protecció de dades en casos de menors d’edat

Una de les línies del RGPD s'orienta a establir una especial protecció als menor d'edat. En aquest sentit, s'estableixen dos criteris a tenir en compte: el primer determina que els menors poden donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades a partir dels 16 anys, si bé permeten que els estats redueixin aquesta edat fins als 13 anys. Concretament, la normativa estatal vigent actualment preveu en aquest tema que el consentiment es pot facilitar als 14 anys. Però, d'altra banda, l'avantprojecte en tramitació de la nova LOPD preveu baixar-lo als 13 anys. Així que caldrà veure com, finalment, s'aprova la LOPD en aquest tema.

Sigui com sigui, per sota de l'edat que la norma acabi fixant, les organitzacions hauran de fer esforços (i poder acreditar que els estan fent) per constatar l'edat del menor i que el consentiment l'ha facilitat el titular de la pàtria potestat o tutor, quan així sigui necessari.

El segon criteri a tenir en compte fa referència a com complimentar l'obligació de transparència en el cas de menors. Específicament, s'ha de traslladar la informació d'una manera concisa, transparent, intel·ligible i amb un fàcil accés, amb un llenguatge clar i senzill, que ha de ser específicament pensat per a nens i nenes, si s'adreça a ells.

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdic Acreditat. Veure més
informacióDNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001Agenda 2030
Data última actualització: 28/02/2024