Com s’han de fer les avaluacions d’impacte

El RGPD incorpora una obligació per als responsables de tractaments: avaluar l'impacte de les operacions de tractament en la protecció de les dades personals, quan sigui probable que el tractament comporti un risc significatiu per als drets i les llibertats de les persones. Les avaluacions d'impacte s'han de basar en metodologies o mètodes sistemàtics, a fi que resultin objectives, repetibles i comparables i quedin documentades.

Les avaluacions d'impacte cal establir-les per aquells tractaments amb risc significatiu per als drets i llibertats de les persones que es posin en marxa i abans d'aquesta posada en marxa. Els tractaments ja en funcionament a l'entrada en vigor del RGPD hauran d'efectuar-la si hi ha modificacions significatives. De tota manera, en àmbits tant sensibles i crítics com els tractaments de dades de salut o de dades socials resulta aconsellable que el DPD planifiqui la seva realització.

Les Autoritats de Protecció de Dades han establert guies amb metodologia de referència per dur a termes les avaluacions d'impacte. (enllaç a la guia de l'Autoritat Catalana de Protecció de dades).

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdic Acreditat. Veure més
informacióDNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001Agenda 2030
Data última actualització: 28/02/2024