Associacions empresarials i sindicats signen el III Conveni col·lectiu de treball de la sanitat concertada

Associacions empresarials i sindicats signen el III Conveni col·lectiu de treball de la sanitat concertada
Martes 17/01/2023

• Suposa una millora qualitativa i quantitativa substancial de les condicions laborals de més de 60.000 professionals del sistema sanitari públic de Catalunya.
• El nou text comporta importants increments retributius per a tots els grups professionals, així com altres millores rellevants, com un règim especial de dedicació voluntària que permet ampliar la jornada de les infermeres o noves mesures per a la igualtat de gènere.
• Representa un bon pas endavant en l'harmonització de les condicions laborals de les persones que treballen al sistema públic de salut.

Signatura conveni SISCAT 170123
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, 17 de gener.- La Unió Catalana d'Hospitals, el Consorci Associació Patronal Sanitària i Social (CAPSS), l'Associació Catalana d'Entitats de Salut (ACES) i els sindicats CCOO, UGT i SATSE han signat avui el III Conveni col·lectiu de treball de la sanitat concertada del SISCAT (Sistema Sanitari Integral d'Utilització Pública de Catalunya) per al període 2021-2024. Aquest nou conveni suposa una millora substancial de les condicions laborals per a més de 60.000 professionals dels hospitals d'aguts, centres d'atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental de tot Catalunya. Representa, així mateix, un important pas endavant en l'harmonització de les condicions laborals de totes les persones que treballen al sistema públic de salut.

El nou text ha estat possible després de més de dos anys de negociació i gràcies a l'esforç i compromís de les associacions empresarials i sindicats signants. Totes les parts hem treballat intensament per arribar a un acord en un context econòmic i social especialment complicat, i després d'un període de pandèmia que ha evidenciat la necessitat d'un major reconeixement a les persones que presten serveis al sistema sanitari públic, un reconeixement que ha de passar, necessàriament, per un increment de les retribucions i altres millores de les condicions laborals.

La signatura del conveni també ha estat possible gràcies a la implicació del CatSalut i el Departament de Salut, qui ha facilitat la injecció de 460 M€ suplementaris al pressupost del 2023 per fer possible, mitjançant un augment de les tarifes, l'increment de les retribucions previstes al nou text.

Les principals fites d'aquest nou conveni són les següents:
• Un increment de les retribucions del 8,9% en el període 2021-2024, que poden augmentar un 1,5% addicional, arribant al 10,4% acumulat en funció de l'evolució del PIB i de l'IPC harmonitzat.
• La desvinculació del cobrament de la retribució variable en funció dels objectius (DPO) de l'equilibri pressupostari i financer de les entitats a partir de l'1 de gener de 2023.
• La minoració del percentatge de reducció retributiva que estaven aplicant les empreses públiques i consorcis des de l'any 2010, que passa del 4,05% al 0,88%.
• Augment de la retribució per objectius dels metges i metgesses, i de la resta de professionals del grup 1.2 (biòlegs, farmacèutics, psicòlegs clínics...).
• Increment de la retribució fixa de les infermeres i de la resta de professionals del grup 2.2 (treballadores socials, fisioterapeutes...).
• Retribució mínima garantida del personal resident en formació d'infermeria.
• Augment de la retribució de les guàrdies dels metges i metgesses. A partir de l'1 de gener de 2023, s'incrementa, de mitjana, el preu d'hora de la guàrdia presencial i de la localitzable en més del 25%.
• Nou règim d'especial dedicació voluntària de les infermeres i d'altres col·lectius, si escau: Atesa la manca d'infermeres, s'ha establert un mecanisme que permet a aquestes professionals incrementar la seva dedicació de manera voluntària al centre de treball en el qual ja desenvolupen la jornada completa amb el límit de 150 hores anuals, amb un increment del preu hora ordinària del 30% fins a 75 hores i del 50% de 76 a 150 hores.
• Millores en l'àmbit de la igualtat de gènere, com són la implementació, a totes les entitats proveïdores, independentment del nombre de professionals, d'un Pla d'igualtat; la garantia de no discriminació durant o després del gaudiment de mesures de conciliació, l'habilitació d'un espai de lactància a tots els centres o l'establiment d'una excedència per a la transició de gènere.
• Importants millores i increments retributius en àmbits com el sistema d'incentivació, promoció i desenvolupament professional i la retribució variable per objectius per als grups professionals del 3 al 7.
• Un sistema de portabilitat del Sistema d'incentivació, promoció i desenvolupament professional entre centres del SISCAT.

Aquest III Conveni col·lectiu de treball de la sanitat concertada representa un pas endavant cap a l'harmonització dels convenis dels professionals de tot el sistema públic de salut, fet que ens ha d'encaminar cap a un sistema més equitatiu i de major qualitat. En aquest sentit, també celebrem la constitució, el passat 11 de gener, de la Taula de treball per harmonitzar les condicions laborals de tots els professionals del SISCAT, que esperem que ens permeti continuar avançant en aquest àmbit i eliminar les diferències entre els professionals que treballen a la xarxa sanitària pública.

Millorar les condicions laborals dels professionals és una qüestió determinant per millorar la qualitat de l'atenció i recuperar, així, la confiança de la ciutadania en el sistema de salut. En aquest sentit, la signatura d'avui és una fita molt rellevant, però considerem que és necessari abordar temes estructurals de fons, com són el subfinançament històric de la sanitat, la manca de professionals o establir unes ràtios professionals adequats a la demanda assistencial creixent, que requereixen accions que van més enllà del conveni i dels seus actors.

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdic Acreditat. Veure més
informacióDNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001Agenda 2030
Fecha última actualización: 17/05/2024