Memorias

Memorias

En aquest apartat podeu trobar les memòries d'activitat auditades que recullen tota l'actuació duta a terme per La Unió en els diferents àmbits en els quals treballa, tant a nivell executiu com institucional, dels últims anys. Les memòries rendeixen comptes de l'assoliment dels objectius que es marca l'entitat en el pla de treball desenvolupat a principis d'any.

 
19/07/23
Memòria 2022
 
06/07/22
Memòria 2021
 
01/03/22
Memòria 2020
 
06/07/20
Memòria 2019
 
17/05/19
Memòria2018
 
04/05/17
Memòria 2016
 
18/05/18
Memoria 2017
 
28/04/16
Memòria 2015
 
07/05/15
Memòria 2014
 
09/05/14
Memòria 2013
 
31/12/12
Memòria 2012
 
31/12/11
Memòria 2011
 
31/12/10
Memòria 2010
 
31/12/09
memòria 2009
 
31/12/08
Memòria 2008
 
31/12/07
Memòria 2007
 
31/12/06
Anuari 2006
 
31/12/05
Memòria 2005
 
31/12/05
Anuari 2005
 
31/12/04
Memòria 2004
 
31/12/03
Memòria 2003
La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdic Acreditat. Veure més
informacióDNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001Agenda 2030
Fecha última actualización: 15/06/2024