ASSISTENCIAL FARMÀCIA

 

INFO COVID-19 #24, 15 juliol

 • Incorporació de les infermeres a Recepta Electrònica. S'informa que el 8 de juliol es va fer el desplegament a Producció del requeriment que permetrà millorar la seguretat de la indicació electrònica infermera. Serà necessari que totes les entitats sol·licitin el nou usuari d'entitat “REXXXXIF”, independentment del programari que estigueu fent servir (ECAP, .NET, altres). L'ús del nou usuari serà imprescindible perquè les infermeres puguin inserir les seves indicacions a SIRE.
 • Nova versió del document Algoritmes de tractament dels pacients amb infecció per SARS-CoV-2 (versió 4, del 8 de juliol). Elaborat per la Comissió Assessora per al Tractament de la Infecció per SARS-CoV-2 i el Programa d'harmonització farmacoterapèutica. El canvi més destacat respecte la versió anterior és que s'afegeixen els criteris d'ús de remdesivir pel tractament hospitalari.
 • Nova versió del document Tractament farmacològic de la infecció per SARS-CoV-2 (versió 7, del 8 de juliol). Elaborat pel Programa d'harmonització terapèutica respecte les recomanacions de tractament farmacològic de pacients adults amb infecció per SARS-CoV-2 a l'àmbit del SISCAT. 
 • Assignacions pressupostàries DMA receptes i MHDA 2020 (vegeu apartat Econòmic)

 

 

INFO COVID-19 #23, 6 de juliol

 

El proper dia 9 de juliol es desplegarà a producció el requeriment que permetrà millorar la seguretat de la indicació electrònica del col·lectiu de les infermeres. La nova validació farà que quan la petició a SIRE la faci la infermera s'haurà de complir que:

 • El certificat de signatura electrònica sigui d'una infermera
 • L'usuari d'entitat informat a la transacció sigui “REXXXXIF”
 • El perfil del tiquet SAML sigui “INFERMER”

En cas contrari SIRE rebutjarà la petició. Serà necessari que totes les entitats sol·licitin el nou usuari d'entitat “REXXXXIF”, independentment del programari que estiguin fent servir (ECAP, .NET, altres).


 

 

INFO COVID-19 #22, 26 de juny

 

 

INFO COVID-19 #21, 19 de juny

 

INFO COVID-19 #20, 12 de juny

 • Nova versió del Recull de l'evidència del tractament farmacològic de la infecció per SARS-CoV-2 (versió 5, de l'1 de juny). El document, elaborat per la Comissió Assessora per al Tractament Farmacològic de la infecció per SARS-CoV-2, té com a objectiu establir recomanacions de tractament farmacològic harmonitzades i úniques per a tots els centres sanitaris adaptades a l'evidència i experiència disponible. 
 • Nova versió de la Nota informativa en relació a l'ús dels IECA i ARA II i la infecció per coronavirus SARSCoV-2 (versió 5 de juny). La principal novetat és que els autors d'un dels estudis sobre l'associació entre l'ús d'aquests medicaments i la gravetat i mortalitat de la Covid19 s'han retractat de la seva publicació. Malgrat això, les conclusions non han variat respecte l'última nota informativa:
  • No s'ha observat un increment del risc d'infecció per Covid19  en els pacients tractats amb IECA o ARA-II
  • No s'ha observat un risc més alt d'empitjorament de la clínica respiratòria i mortalitat per Covid19 associat a l'ús de IECA o ARA-II.
  • En els pacients amb Covid19 prèviament tractats amb IECA o ARA-II, no s'han de suspendre o canviar els tractaments si no és per motius de compromís hemodinàmic en relació a la infecció.
 • Nova versió del Tractament farmacològic de la infecció per SARS-CoV-2 (versió 5, del 5 de juny). Nova versió del document elaborat pel Programa d'harmonització terapèutica respecte les recomanacions de tractament farmacològic de pacients adults amb infecció per SARS-CoV-2 a l'àmbit del SISCAT. Vegeu els nous comentaris marcats amb fons blau.

 

 

INFO COVID-19 #19, 4 de juny

 • Nota informativa en relació amb l'ús de la hidroxicloroquina en la Covid19. Un recent metaanàlisi incloent dades de 3 assajos clínics de pacients tractats amb hidroxicloroquina amb o sense azitromicina conclou que els resultats no indiquen que la hidroxicloroquina tingui eficàcia antiviral ni millori l'evolució clínica dels pacients i en canvi, s'associa a una major incidència d'efectes adversos (augment de la mortalitat hospitalària i de la freqüència arítmies ventriculars. En aquest context actual, no es recomana la utilització sistemàtica d'hidroxicloroquina (amb o sense azitromicina) en el tractament de la infecció per SARS-CoV-2.
 • Tractament farmacològic de la infecció per SARS-CoV-2 (versió 4 del 25 de maig). Nova versió del document elaborat pel Programa d'harmonització terapèutica respecte les recomanacions de tractament farmacològic de pacients adults amb infecció per SARS-CoV-2 a l'àmbit del SISCAT. 

 

 

INFO COVID-19 #18, 26 de maig

 

 

INFO COVID-19 #17, 19 de maig

 • Actualització de la Nota informativa en relació a l'ús dels IECA i els ARA-II i la Covid19 (versió 15 de maig). Principals conclusions
  • No s'ha observat un increment del risc d'infecció per Covid19  en els pacients tractats amb IECA o ARA-II
  • No s'ha observat un risc més alt d'empitjorament de la clínica respiratòria i mortalitat per Covid19 associat a l'ús de IECA o ARA-II.
  • En els pacients amb Covid19 prèviament tractats amb IECA o ARA-II, no s'han de suspendre o canviar els tractaments si no és per motius de compromís hemodinàmic en relació a la infecció.

 

 

 

INFO COVID-19 #16, 12 de maig

 • Recepta electrònica: properament es revertirà la mesura que permet dispensar receptes de prescripcions caducades segons ha informat l'Oficina de Recepta Electrònica l'11 de maig. Malgrat encara no hi ha data per tornar enrere aquestes mesures excepcionals, caldrà que els metges revisin i renovin, si escau, els tractaments. Continua sent recomanable evitar que els pacients s'adrecin als centres sanitaris exclusivament per la renovació dels tractaments. Si és el cas el pacient haurà de contactar amb el centre a través de telèfon, via programació web com a consulta telefònica o eConsulta.

 

 

INFO COVID-19 #15, 6 de maig

 

 

INFO COVID-19 #14, 30 d'abril

 • Ús extrahospitalari de la hidroxicloroquina, 24 d'abril. Recull les principals recomanacions per a l'inici i seguiment del tractament amb hidroxicloroquina en la pneumònia per SARS-CoV-2 en l'àmbit extrahospitalari. En tot cas, cal fer una avaluació individualitzada del balanç benefici-risc del tractament abans de prescriure el medicament. Finalment, també s'estableix quin seguiment del tractament s'ha de portar a terme.
 • Millora en les funcionalitats de SIRE: acompassament de les prescripcions electròniques noves amb les receptes que s'hagin dispensat pel procediment d'actuació excepcional. Quan un metge enviï a SIRE una prescripció, SIRE comprovarà si el pacient ja disposa de la medicació. En cas afirmatiu, endarrerirà la disponibilitat de la primera recepta de la nova prescripció. La comprovació no només la farà amb les dispensacions de receptes electròniques -que era el comportament anterior-, sinó també amb les receptes que s'hagin dispensat quan la prescripció que s'està renovant estava caducada o dispensada. Aquests noves funcionalitat varen entrar en vigor la nit del 24 d'abril.

 

 

INFO COVID-19 #13, 24 d'abril

 

 

INFO COVID-19 #12, 22 d'abril

 • Actualització de les Recomanacions de tractament farmacològic de la pneumònia lleu-moderada, a partir d'un recull d'acords de la nova Comissió Assessora per al Tractament Farmacològic de la Infecció per SARS-CoV.2. La nota emet consideracions sobre l'ús i la seguretat dels principals fàrmacs: hidroxicloroquina, azitromicina, lopinavir/ritonavir, remdesivir.
 • Incorporació a Recepta Electrònica (prescripció i dispensació) els mutualistes de cobertura pública MUFACE, MUGEJU i ISFAS. A partir del 20 d'abril, hauria d'estar activada aquesta funcionalitat a les estacions clíniques dels professionals. Des del CatSalut es recomana demanar el Pla de medicació a SIRE, però en el cas que es generi de nou, caldrà fer servir el model adient per cada pacient en funció de la seva asseguradora. Adjunt hi trobareu els models dels plans de medicació que es faran servir per aquest col·lectiu.

 

 

INFO COVID-19 #11, 17 d'abril

 • L'AEMPS ha comunicat la finalització de la distribució controlada de tots els medicaments d'ús en UCI degut a la baixada de la demanda dels últims dies. Per tant, els centres podran realitzar les comandes a través dels seus canals habituals. Agraïm l'esforç i la paciència que ha suposat la gestió d'aquest circuit durant els darrers dies.

 

INFO COVID-19 #10, 14 d'abril

 • El Servei d'Ordenació i Qualitat Farmacèutica informa dels problemes de desproveïment dels medicaments HALOPERIDOL Esteve i SINOGAN (Sanofi). Des de l'AEMPS s'ha confirmat la importació d'ambdós medicaments. Els pacients que necessitin d'aquesta medicació s'hauran de dirigir amb la recepta mèdica al servei de farmàcia del seu hospital públic de referència.
 • L'AEMPS actualitza l'Annex de l'Ordre SND/321/2020, de 3 d'abril per la que s'estableixen mesures especials per l'ús del bioetanol en la fabricació de solucions i gels hidroalcohòlics. 

 

 

INFO COVID-19 #9, 9 d'abril

 

 

INFO COVID-19 #8, 6 d'abril

 • Novetats en l'estat de situació dels medicaments que contenen cloroquina i hidroxicloroquina pel que fa a la prescripció electrònica (SIRE): consulteu el llistat de diagnòstic autoritzats (veure llistat adjunt de diagnòstics autoritzats)

 

 

INFO COVID-19 #7, 2 d'abril

 • El Servei Català de la Salut ha informat sobre la distribució controlada de medicaments d'ús en unitats de cures intensives degut a l'escassetat que s'està produït. A partir del 31 de març anirem informant als hospitals amb llits de crítics de les unitats dels diferents fàrmacs alliberades per l'AEMPS per tal que els hospitals puguin fer les comandes per les unitats assignades i els laboratoris els hi subministraran.
 • Control de prescripcions i dispensacions electròniques de medicaments amb Cloroquina i Hidroxicloroquina: La prescripció per ser validada ha de tenir el diagnòstic informat i la validació de la dispensació es comprovarà que el diagnòstic estigui autoritzat per fitxa tècnica.

 

INFO COVID-19 #6, 30 de març

 

 • Mesures per a la dispensació i administració de medicaments en el Sistema Nacional de Salut, 27 de març.  La Gerència del Medicament del Servei Català de la Salut elabora aquesta nota per donar a conèixer les darreres condicions establertes per l'Ordre SND/293/2020. Els principals temes tractats són:
  • Dispensació de la medicació hospitalària de dispensació ambulatòria: no es podrà dispensar per més de dos mesos de tractament.
  • Administració de la medicació hospitalària de dispensació ambulatòria: es podran establir condicions per administrar medicaments d'ús hospitalari fora de l'hospital.
  • Medicaments en assaigs clínics: es recomana que els participants en l'assaig rebin una quantitat de medicació major de tractament que l'habitual.
  • No es pot dispensar en les oficines de farmàcia hidroxicloroquina ni cloroquina per al tractament de la infecció per coronavirus CoV-SARS-2

 

INFO COVID-19 #5, 27 de març

 

 

 

INFO COVID-19 #4, 25 de març

 • La AEMPS informa de la distribució controlada dels medicaments amb hidroxicloroquina i cloroquina, 23 de març. Es donen a conèixer les noves accions que s'han portat a terme en el circuit de distribució d'ambdós medicaments degut a que l'estoc és molt limitat. Per altra banda, també estableix una priorització de pacients per l'accés als tractaments amb aquests fàrmacs. Finalment, es recorda que l'eficàcia d'aquests encara està essent avaluada, per la qual cosa el nivell d'evidència és baix.

 

INFO COVID-19 #3, 23 de març

 

 

 

 

 

 • Recomanacions per a minimitzar les consultes mèdiques presencials en relació a la renovació de receptes del Servei Català de la Salut     

 

 • Vigència tractaments MHDA. Els centres podran ampliar els períodes de dispensació establerts en un o dos mesos respecte als períodes habituals, si les característiques clíniques dels pacients ho permet i sempre que aquesta mesura no comprometi l'adherència, seguretat o continuïtat del tractament. Per tal d'evitar inconvenients a nivell de facturació dels medicaments dispensats, a nivell de l'RPT-MHDA, tots els tractaments que la “data fi de tractament” sigui març de 2020 o abril 2020, han quedat automàticament renovats fins a 1 de juny de 2020, excepte els tractament per a la indicació "Profilaxis postexposició al VIH" que la seva vigència es manté en 1 mes.

 

 • Nota informativa, de 18 de març. Informació als professionals sanitaris sobre la distribució de medicaments relacionats amb el tractament del COVID-19 (Remdesivir, Lopinavir-Ritonavir i altres medicaments en estudi).

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdic Acreditat. Veure més
informacióDNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001Agenda 2030
Data última actualització: 12/04/2024