MATERIALS DE PROTECCIÓ I EQUIPAMENT

INFO COVID-19 #24, 15 juliol

 • Compra centralitzada. En la Comissió de proveïdors del Servei Català de la Salut es va informar que es mantindrà amb el mateix criteri de ser punt de referència per quan hi hagi problemes d'aprovisionament ordinari per part dels centres. S'està treballant per tenir un estoc de 4 mesos i els centres que vulguin accedir-hi hauran de signar un acord d'adhesió.

 

 

INFO COVID-19 #23, 6 de juliol

 • La resposta a l'aprovisionament de material sanitari COVID-19 centra una taula rodona online organitzada per la Comissió d'Economia de la Salut del Col·legi d'Economistes de la Salut, 2 de juliol. Sessió moderada per Manel Jovells i amb participació de Liling Qi, presidenta de Puente China España, Joan Parés, director general de BIMEDICA, Miquel Arrufat, director de Gestió de l'Institut Català de la Salut (ICS) i Joan López, director gerent d'APTIMA i director d'Operacions de Mútua de Terrassa. Es va manifestar la necessitat de tenir una estratègia de país buscant l'equilibri entre el que s'ha d'importar i el que es pot produir aquí i, a més de fer palès les dificultats d'aprovisionament en els primers mesos de la situació d'emergència, es van destacar temes a considerar de cara el futur com la necessitat de disposar d'estocatge per fer front a possibles escenaris d'escalada amb una planificació ordenada i tenir una política decidida de productes sanitaris reutilitzables, com fan altres països, i en el marc del concepte de l'economia circular.

 

 

INFO COVID-19 #22, 26 de juny

 • Informes d'actualització sortides material protecció compra centralitzada del 13 al 19 de juny i del 20 al 26 de juny de la Direcció de Gestió de l'ICS. 

 

 

 

INFO COVID-19 #21, 19 de juny

 

 

INFO COVID-19 #20, 12 de juny

 • Nota informativa sobre alertes relacionades amb mascaretes il·legals del tipus equip de protecció individual (EPI). S'actualitza la informació sobre les alertes relacionades amb mascaretes il·legals del tipus equip de protecció individual (EPI) que s'han publicat fins ara en el Sistema d'alerta ràpida per a productes no alimentaris (RAPEX) de la Unió Europea. Totes aquestes mascaretes, al no complir els requisits de qualitat exigibles per les mascaretes de tipus EPI, suposen un risc per a la salut i no es poden distribuir, ni tampoc vendre ni utilitzar, i, en cas de tenir-ne, s'ha de procedir a la seva retirada del mercat.

 

 

INFO COVID-19 #19, 4 de juny

 

 

INFO COVID-19 #18, 26 de maig

 

 

INFO COVID-19 #17, 19 de maig

 

INFO COVID-19 #16, 12 de maig

 

 

INFO COVID-19 #15, 6 de maig

 • Compra centralitzada: a partir del 4 de maig, el procediment per realitzar les comandes de material COVID19 es fa a través de la plataforma web covid19.logaritme.net. Aquest canvi en el procediment afecta a tots els  centres que estaven a la plataforma per a l'abastiment de material de protecció, excepte per a centres de l'àmbit de serveis socials

 

 

INFO COVID-19 #13, 24 d'abril

 

INFO COVID-19 #12, 22 d'abril

 

INFO COVID-19 #11, 17 d'abril

 • Aprovisionament de material de protecció a les residències. Des del Departament de Salut ens han comunicat que es preveu un augment important en volum i freqüència en la distribució de material de protecció a les residències, tot i que es mantindrà la mateixa plataforma de distribució que havia contractat el DTASF i el mateix circuit. És molt important: 
  • Informar a la plataforma de material sobre estocs i consums (sense aquest requeriment NO ES POT FER EL SUBMINISTRAMENT)
  • Validar els albarans d'entrega amb el que realment arriba
 • Des de La Unió hem demanat a Melero & Gené Advocats un informe d'urgència al voltant dels riscos en termes de responsabilitat penal que poguessin ésser exigits als responsables directius de les entitats sanitàries per la insuficiència d'equipament de protecció personal (EPI) des de l'inici de la pandèmia COVID-19 (informe extensible a la manca d'altres mesures de prevenció, com poden ser els tests de detecció del contagi). Accés al resum executiu de l'informe.
 • Des de La Unió hem elaborat un esquema dels EPI indicats en els diferents àmbits assistencials i situacions al voltant de les mesures de protecció d'infecció de la Covid-19, a partir dels protocols i guies publicades per la Generalitat de Catalunya.

 

 

INFO COVID-19 #10, 14 d'abril

 

 

INFO COVID-19 #9, 9 d'abril

 • Informació sobre el sistema de compra centralitzada de material de proteccióL'Institut Català de la Salut ens ha tramès una comunicació sobre el volum de material que s'ha gestionat amb el sistema de compra centralitzada i la seva distribució a través de Logaritme, diferenciant els centres de l'ICS i el grup de centres de les altres entitats. Aquesta acció és un pas en el necessari exercici de transparència que havíem demanat que valorem positivament i caldrà continuar. Des de La Unió estem recopilant informació sobre recollida efectiva de material en el punt final del procés a partir de la informació que ens transmeteu des de les entitats associades i traslladem aquesta informació al Servei Català de la Salut i l'Institut Català de la Salut com a contribució per a la millora del procés.  
 • La Unió fa el seguiment de les principals incidències que es produeixen, tant pel que fa al subministrament vinculat a la central de compres de Salut com dels canals de distribució del DTASiF, i que davant situacions límit ens ho facin arribar a  Joan Cànovas de l'equip de La Unió (joancanovas@uch.cat).
 • Bionexo ha emès un comunicat adreçat a les entitats associades a La Unió informant de proveïdors que tenen a disposició estoc de material que pot ser de necessitat per a les Institucions. (vegeu apartat Fòrum d'Associats Col·laboradors) 

 

 

INFO COVID-19 #8, 6 d'abril

 • Nou centre d'operacions logístiques. El Servei Català de la Salut (CatSalut) amb la col·laboració del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha posat en marxa un nou centre d'operacions logístiques de materials pesats i de volum. La plataforma concentra les compres fetes pel CatSalut a l'inici de la pandèmia i les cessions i donacions de materials de les clíniques privades, entitats públiques, altres centres i particulars. Entre els materials es troben equips d'electromedicina, palets de llenceria, fungible sanitari, equips de protecció individuals (EPI) i mobiliari com llits, cadires o neveres.
 • Els gerents de les entitats de La Unió manifesten el risc de trencament d'estocs dels principals tipus de productes essencials per combatre la pandèmia. S'ha fet una enquesta entre els dies 31 de març i 1 d'abril, i en la qual hi han participat 67 entitats. La taula resumeix els principals resultats.
 • La Unió fa el seguiment de les principals incidències que es produeixen, tant pel que fa al subministrament vinculat a la central de compres de Salut com dels canals de distribució del DTASiF, i que davant situacions límit ens ho facin arribar a  Joan Cànovas de l'equip de La Unió (joancanovas@uch.cat).

 

INFO COVID-19 #7, 2 d'abril

 • Des de La Unió, hem dut a terme una Enquesta per valorar la situació de l'aprovisionament de material i equipament per part de les entitats associades. Han contestat 67 entitats i estem fent l'explotació. Amb aquesta informació qualitativa i l'anàlisi de la base de dades d'estocs i consums de les entitats associades disposarem d'elements més determinants per tal de donar una visió més veraç de la realitat. La situació que s'està donant en aquest tema és una de la problemàtiques més crítiques que ens plantegen les entitats en totes les sessions de treball que estem tenint. Aquesta informació ha de permetre constatar on se centren les deficiències més significatives i actuar  per contribuir a resoldre els problemes pels canals que siguin més oportuns.
 • El Departament de Treball, Afers Socials i Família modifica el procés de petició de material. Cal utilitzar el nou link: http://materialres.catsalut.cat/ on estan donades d'alta totes les entitats que ja utilitzaven l'adreça anterior. Cal introduir el codi i la contrasenya proporcionada. Recordar l'enviament abans de les 10h i introduir la comanda segons les franges horàries establertes. 
 • Un cop més demanem més celeritat en els processos d'abastiment i major eficàcia en la distribució per poder cobrir les necessitats creixents dia a dia i protegir els professionals.

 

 

INFO COVID-19 #6, 30 de març

 

 • Central de compres - Des de La Unió continuem comunicant al Servei Català de la Salut, de forma reiterada, les preocupacions que ens traslladen les entitats associades davant l'escassetat de material de protecció i sobre les incidències en els lliuraments. Hem iniciat un procés d'anàlisi sobre les de comandes i lliuraments de material a partir de la informació de la base de dades d'estocs i consums que diàriament actualitzen els centres assistencials. En el cas que detecteu incidències en la informació i els lliuraments ho podeu comunicar al Joan Cànovas de l'equip de La Unió (joancanovas@uch.cat).
 • També és un tema de preocupació que encara no té solució la manca de disponibilitat de respiradors, fet que condiciona l'ampliació de la capacitat assistencial en els diferents dispositius per atendre els pacients afectats per la COVID-19. Així mateix, els centres ens comuniquen dificultats per a l'aprovisionament de medicaments d'ús a les unitats de cures intensives. Amb converses amb la Gerència del Medicament del Servei Català de la Salut se'ns ha comunicat la posada en marxa d'un sistema de distribució controlada d'aquests medicaments en col·laboració entre l'AEMPS i les comunitats autònomes.
 • Un cop més demanem més celeritat en els processos d'abastiment i major eficàcia en la distribució per poder cobrir les necessitats creixents dia a dia i protegir els professionals.

 

 

 

INFO COVID-19 #5, 27 de març

 • Participem a la central de compres aportant contactes per a possibles ofertes de material i hem fet un seguiment de les comandes i lliuraments amb una mostra d'entitats associades per identificar la situació actual, constatant que encara es produeixen problemes en el subministrament de material, tant pel que fa a les restriccions que encara són significatives mentre no arribi el material amb el volum previst com per l'organització en la recollida. Hem traslladat al Servei Català de la Salut la necessitat de solucionar les problemàtiques principals que la majoria d'entitats ens comuniqueu. A més de la disponibilitat general de material de protecció i de la gestió en el subministrament, preocupen especialment la insuficiència de respiradors amb ventilació mecànica en la fase actual de l'epidèmia en el nostre context i la manca de material a les residències. Demanem més celeritat en els processos d'abastiment i major eficàcia en la distribució per poder cobrir les necessitats creixents dia a dia i protegir els professionals.

 

 • Continuem valorant les possibles accions de complementarietat que podem engegar o donar suport a les entitats a través d'ACCIÓ i col·laborem amb  les iniciatives de donacions en el portal joactoxdonar i amb la iniciativa del COMB.

 

 

INFO COVID-19 #4, 25 de març

 • La central de compres en la que participa tot el sector, públic i privat, sanitari i social, ens ha comunicat que amb la confirmació d'entregues internacionals, de l'Estat i d'indústria local preveu poder atendre regularment a les necessitats previstes tant de material de protecció com de test ràpids. En el cas dels respiradors cal complementar l'oferta.  La central compta amb el suport d'ACCIÓ i està coordinada amb el portal Acció Virtual Desk del Departament d'Empresa i Coneixement. La Unió ha demanat poder compartir informació continuada de peticions i lliuraments, i també fer transparent la distribució per entitats o centres. A la informació d'estocs i consums s'hi ha afegit com a indicador el nombre de COVID's que s'estan atenent per poder garantir l'equitat en funció de la intensitat de recursos que es requereix.
 • Se'ns ha informat que el subministrament de material de protecció a les residències es continuarà subministrant de de Logaritme però el lliurament físic s'articularà territorialment en base els CAP.
 • Des del Servei Català de la Salut també s'ha demanat a les entitats que informin del material que estan utilitzant més, encara que no sigui material de protecció del coronavirus, per tal de preveure un possible problema de subministrament.
 • Ventiladors mecànics per a pacients múltiples L'AQuAS ha revisat l'evidència sobre i ha emès una recomanació en una situació extrema de fer ús d'aquests sistemes de ventiladors compartits on l'evidència humana, tot i ser molt escassa, mostra la seva factibilitat,
 • Respirador 3D d'urgència fet a Catalunya. El Departament de Salut ha anunciat que des del 23 de març es produeixen a Catalunya 100 unitats diàries d'un respirador 3D, que ja disposa de la seva homologació per ser industrialitzat i ha estat possible gràcies al Consorci de la Zona Franca, la firma d'electrònica HP, el centre tecnològic Leitat i el fabricant automobilístic Seat, en col·laboració amb el CatSalut, a través del Consorci Sanitari de Terrassa i l'Hospital Parc Taulí de Sabadell.

 

INFO COVID-19 #3, 23 de març

 

Circuït d'adquisició i subministrament: A partir de la informació aportada pels centres a la base de dades http://materialcv.catsalut.cat s'ha establert un mecanisme que genera una comanda diària dels materials que tinguin  <3 dies cobertura i es pot anar a recollir al dia següent a Logaritme. Els lliuraments que s'estan fent efectius mentre no se superi l'actual context d'escassetat de materials pateixen restriccions respecte el volum de comanda calculada.

La Unió participa en aquest sistema de compra centralitzada i ha fet arribar més de 30 ofertes amb la col·laboració de Foment i altres entitats que s'han mobilitzat per superar la situació actual.

Som conscients de la situació crítica pel que fa a l'abastiment de material i estem explorant totes les vies possibles per endegar solucions, complementàriament al sistema endegat actualment.Campanya Jo Actuo X Donar. Formulari de recollida de donacions de material, productes i serveis sanitaris.


MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO: Estado de alarma. Material sanitario. Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, sobre especificaciones alternativas a las mascarillas EPI con marcado CE europeo publicada al BOE.

 

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdic Acreditat. Veure més
informacióDNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001Agenda 2030
Data última actualització: 20/02/2024