ESTEM CONNECTATS

INFO COVID-19 #24, 15 juliol

 • Aquesta setmana La Unió manté contactes permanents amb el Departament de Salut i el  Departament de Treball Afers Socials i Famílies. Té previst:
  • Consell de direcció del Servei Català de la Salut, dilluns 13 de juliol a les 16h.
  • Consell Assessor d'anàlisi d'impacte econòmic de la Covid-19 en el SISCAT, dimecres 15 de juliol
  • Presentació pla interdepartamental de transició cap a la reforma horària, a càrrec hble. Sra. Meritxell Budó i Sr. Alexis Serra, 17 de juliol a 12.30 h
 • Sessions on-line de La Unió per tractar temes específics COVID-19. Estan programades:
  • Grup Benchmarking d'atenció especialitzada d'aguts de La Unió, dimarts 14 de juliol a les 10h.
  • Sessió en petit format de Codi Tipus, 14 de juliol a les 10 h
  • Consell de serveis socials i autonomia personal, dimarts 14 de juliol a les 13h.
  • Reunió Consell Tècnic Assessor Responsabilitat Social de La Unió, 15 de juliol 9.30 h

 

 

INFO COVID-19 #23, 6 de juliol

 • Aquesta setmana La Unió manté contactes permanents amb el Departament de Salut i el  Departament de Treball Afers Socials i Famílies. Té previst:
  • Comissió tècnica Central de Balanços del SISCAT, dilluns 6 de juliol a les 16h.
  • Comissió de Proveïdors del Servei Català de la Salut, dimarts 7 de juliol a les 16:30
  • Consell de direcció del Servei Català de la Salut, dilluns 13 de juliol a les 16h.
 • Sessions on-line de La Unió per tractar temes específics COVID-19. Estan programades:
  • Grup Benchmarking d'atenció sociosanitària de La Unió, dimarts 7 de juliol a les 10h.
  • Grup de Treball de Salut mental infantil i juvenil, dimarts 7 de juliol a les 13h.
  • Grup Benchmarking d'atenció primària i comunitària de La Unió, dimarts 7 de juliol a les 16h.
  • Grup Benchmarking d'atenció a la salut mental de La Unió, dimecres 8 de juliol a les 10h.
  • Consell de sector d'atenció sociosanitària, dijous 9 a les 11h.
  • Grup Benchmarking de rehabilitació de La Unió, dijous 9 de juliol a les 12h.
  • Consell Científic Assessor de la Fundació Unió, dijous 9 a les 12:30h
  • Consell Tècnic Assessor d'Infermeria, dijous 9 a les 16h.
  • Grup Benchmarking d'atenció especialitzada d'aguts de La Unió, dimarts 14 de juliol a les 10h.
  • Consell de serveis socials i autonomia personal, dimarts 14 de juliol a les 13h.

 

 

INFO COVID-19 #22, 26 de juny

 

 • Sessions on-line de La Unió per tractar temes específics COVID-19. Estan programades:
  • Consell de sector d'atenció Primària i Comunitària, 1 de juliol a les 10h
  • Reunió de la Comissió Negociadora del SISCAT, 1 de juliol de 12 a 14 h
  • Consell Tècnic Assessor de Farmàcia, 2 de juliol de 13.30 a 14.30 h
  • Assemblea General Ordinària, 2 de juliol a les 16h
  • Consell de sector d'atenció especialitzada d'aguts, 3 de juliol a les 10h
  • Consell Científic Assessor, 9 de juliol a les 12.30h

 

 

INFO COVID-19 #21, 19 de juny

 • Aquesta setmana La Unió manté contactes permanents amb el Departament de Salut i el  Departament de Treball Afers Socials i Famílies. Té previst:
  • Taula per al desplegament del Fòrum de Diàleg Professional, que hi anirà l'Ignasi Riera en representació de La Unió, 22 de juny
 • Sessions on-line de La Unió per tractar temes específics COVID-19. Estan programades:
  • Junta Directiva, 25 de juny a les 13h
  • Consell de sector d'atenció especialitzada d'aguts, 30 de juny a les 10h
  • Consell de sector d'atenció Primària i Comunitària, 1 de juny a les 10h
  • Assemblea General Ordinària, 2 de juliol a les 16h
  • Consell Científic Assessor, 9 de juliol a les 12.30h

 

 

INFO COVID-19 #20, 12 de juny

 • Aquesta setmana La Unió manté contactes permanents amb el Departament de Salut i el  Departament de Treball Afers Socials i Famílies. Té previst:
  • Taula quadrangular de Serveis Sanitaris, 19 de juny a les 10.00h
 • Sessions on-line de La Unió per tractar temes específics COVID-19. Estan programades:
  • Junta Directiva, 12 de juny a les 12 h
  • Consell de Sector d'Atenció a la Salut Mental, 16 de juny a les 12h
  • Consell Tècnic Assessor Treball Social, 17 de juny a les 9.30h 
  • Consell Tècnic Assessor de Comunicació, 17 de juny a les 12h
  • Sessió online, Noves maneres de treballar i impacte en la comunicació amb Maria Lluïsa Benlloch, directora de comunicació interna de Novartis. 17 de juny a les 13h
  • Consell d'Ètica i Bones Pràctiques, 18 de juny a les 09.30h
  • Patronat de la Fundació Unió, 18 de juny a les 12h
  • Junta Directiva, 25 de juny a les 16h
  • Consell de sector d'atenció especialitzada d'aguts, 30 de juny a les 10h
  • Assemblea General Ordinària, 2 de juliol a les 16h
  • Consell Científic Assessor, 9 de juliol a les 12.30h

 

 

INFO COVID-19 #19, 4 de juny

 • Aquesta setmana La Unió manté contactes permanents amb el Departament de Salut i el  Departament de Treball Afers Socials i Famílies. 
 • S'han posat en marxa les sessions on-line de La Unió per tractar temes específics COVID-19. Estan programades:
  • Fòrum Associats Col·laboradors, 4 de juny a les 10h
  • CTA d'Infraestructures i Equipaments, 11 de juny a les 09.30h
  • Consell de Sector d'Atenció a la Salut Mental, 16 de juny a les 12h
  • Consell Tècnic Assessor Treball Social, 17 de juny a les 9:30h 
  • Patronat de la Fundació Unió, 18 de juny a les 12h
  • Junta Directiva, 25 de juny a les 16h
  • Assemblea General Ordinària, 2 de juliol a les 16h

 

 

INFO COVID-19 #18, 26 de maig

 • Aquesta setmana La Unió manté contactes permanents amb el Departament de Salut i el  Departament de Treball Afers Socials i Famílies. 
  • Sessió de treball amb la Direcció de l'Àrea assistencial del Servei Català de la Salut sobre les recomanacions en el marc de transició de la pandèmia per COVID-19, 26 de maig a les 15h.
  • El president de La Unió, Enric Mangas assistirà a la reunió del sector residències convocada pel president de la Generalitat, Quim Torra: 26 de maig a les 16.00h.  (ajornada)
  • Comissió de Proveïdors del Servei Català de la Salut, 28 de maig a les 12h 
 • S'han posat en marxa les sessions on-line de La Unió per tractar temes específics COVID-19. Estan programades:
  • Consell de Serveis socials i autonomia personal, 26 de maig a les 10h
  • Sessió del Codi Tipus. Fundació Unió, 26 de maig a les 12h
  • Consell Tècnic Assessor Ecofin 26 de maig a les 16h
  • Reunió del CEIm Fundació Unió, 26 de maig a les 17h
  • Consell Tècnic Assessor TIC, 27 de maig a les 16h
  • Reunió del CEIm de la Fundació Unió, 29 de maig a les 17h
  • Consell Tècnic Assessor d'Infermeria, 4 de juny a les 16h
  • Consell Tècnic Assessor Treball Social, 17 de juny a les 9:30h

 

 

INFO COVID-19 #17, 19 de maig

 • Aquesta setmana La Unió manté contactes permanents amb el Departament de Salut i el  Departament de Treball Afers Socials i Famílies. 
  • Comissió de Proveïdors del Servei Català de la Salut: 28 de maig a les 12h

  • Sessió de treball amb la Direcció de l'Àrea assistencial del Servei Català de la Salut sobre les recomanacions en el marc de transició de la pandèmia per COVID-19): 28 de maig a les 16h.

 • S'han posat en marxa les sessions on-line de La Unió per tractar temes específics COVID-19. Estan programades:
  • Consell de Serveis socials i autonomia personal, 26 de maig a les 10h
  • Sessió del Codi Tipus, 26 de maig a les 12h
  • Consell Tècnic Assessor Ecofin 26 de maig a les 16h
  • Reunió del CEIm Fundació Unió, 26 de maig a les 17h
  • Consell Tècnic Assessor TIC 27 de maig a les 16h

 

 

INFO COVID-19 #15, 6 de maig

 • Aquesta setmana La Unió, a part de contactes permanents amb el Departament de Salut i el  Departament de Treball Afers Socials i Famílies té previst:
  • Reunió de La Unió amb altres associacions empresarials del sector residencial de la gent gran amb el president de la Generalitat, Quim Torra, 6 de maig a les 18h
  • Reunió amb l'Àrea Assistencial del Servei Català de la Salut i les organitzacions de proveïdors, 8 de maig a les 10.30h
  • Reunió de PIMEC, Comissió de Serveis de Salut i Social, 8 de maig a les 15.30h
 • S'han posat en marxa les sessions on-line de La Unió per tractar temes específics COVID-19. Estan programades:
  • Consell Sector d'Atenció Salut Mental, 6 de maig a les 11.30h
  • Consell de Sector d'Atenció Sociosanitària, 6 de maig a les 13h
  • Consell de Sector d'Atenció Primària i Comunitària, 7 de maig a les 10h
  • Consell Tècnic Assessor d'Infermeria, 7 de maig a les 16h
  • Consell Sector d'Atenció Especialitzada d'Aguts, 12 de maig a les 12h

 

 

INFO COVID-19 #14, 30 d'abril

 • Aquesta setmana La Unió, a part de contactes permanents amb el Departament de Salut i el  Departament de Treball Afers Socials i Famílies té previst:
  • En el marc del Pla Integral de Salut Mental i Addiccions (PISMIiA), Josep Pifarré, com a vocal president del Consell d'Atenció a la Salut Mental de La Unió  hi assistirà a una vídeo trobada amb el president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra el 4 de maig a les 16 hores.
 • S'han posat en marxa les sessions on-line de La Unió per tractar temes específics COVID-19. Estan programades:
  • Consell de Sector d'Atenció Primària i Comunitària, 5 de maig a les 10h
  • Consell de Sector d'Atenció Sociosanitària, 5 de maig a les 11h
  • Consell de Sector d'Activitat Privada, 5 de maig a les 13h
  • Consell Tècnic Assessor d'ECOFIN, 5 de maig a les 16h
  • Consell Sector d'Atenció Salut Mental, 6 de maig a les 11h
  • Consell Sector d'Atenció Especialitzada d'Aguts, 7 de maig a les 12h
  • Consell Tècnic Assessor d'Infermeria, 7 de maig a les 16h

 

 

INFO COVID-19 #13, 24 d'abril

 • Aquesta setmana La Unió, a part de contactes permanents amb el Departament de Salut i el  Departament de Treball Afers Socials i Famílies té previst:
  • Comissió de Proveïdors del Servei Català de la Salut,  27 d'abril a les 12h
  • Equip de coordinació Departament de Salut - Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, 29 d'abril
  • Reunió de coordinació Àrea assistencial i organitzacions de proveïdors, 30 d'abril a les 16h
 • S'han posat en marxa les sessions on-line de La Unió per tractar temes específics COVID-19. Estan programades:
  • Grup Nuclear Integració Assistencial i Models Organitzatius, 28 d'abril a les 16h
  • Reunió del CEIm Fundació Unió, 28 d'abril a les 17h
  • Consell Serveis Socials i Autonomia Personal, 29 d'abril a les 12h
  • Junta Directiva, 30 d'abril a les 16h
  • Consell Tècnic Assessor d'ECOFIN, 5 de maig a les 16h

 

INFO COVID-19 #12, 22 d'abril

 • Aquesta setmana La Unió, a part de contactes permanents amb el Departament de Salut i el  Departament de Treball Afers Socials i Famílies té previst:
  • Reunió de coordinació Àrea assistencial i organitzacions de proveïdors, 22 d'abril a les 16h
  • Reunió MHP Quim Torra amb el Sector Social, 22 d'abril a les 16h
  • Comissió de Proveïdors del Servei Català de la Salut,  27 d'abril a les 12h
  • Equip de coordinació Departament de Salut - Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, 29 d'abril
 • S'han posat en marxa les sessions on-line de La Unió per tractar temes específics COVID-19. Estan programades:
  • Comitè executiu i Vocals Presidents dels Consells, 21 d'abril a les 12:30h
  • Grup Nuclear Integració Assistencial i Models Organitzatius, 21 d'abril a les 16h
  • Consell de Sector d'Atenció de Salut Mental, 22 d'abril a les 12h
  • Consell de Sector d'Atenció Sociosanitària, 23 d'abril a les 10h
  • Consell de Sector d'Atenció Especialitzada d'Aguts, 23 d'abril a les 16h

 

INFO COVID-19 #11, 17 d'abril

 • Aquesta setmana La Unió, a part de contactes permanents amb el Departament de Salut i el  Departament de Treball Afers Socials i Famílies té previst:
  • Reunió de coordinació Àrea assistencial i organitzacions de proveïdors, 22 d'abril a les 16h
  • Comissió de Proveïdors del Servei Català de la Salut,  24 d'abril a les 12h
  • Equip de coordinació Departament de Salut - Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, 29 d'abril
 • S'han posat en marxa les sessions on-line de La Unió per tractar temes específics COVID-19. Estan programades:
  • Consell de Serveis Socials i Autonomia Personal i Consell de Sector d'Atenció Primària i Comunitària 17 d'abril a les 11h 
  • Consell Tècnic Assessor ECOFIN, 20 d'abril a les 16h 
  • Comitè executiu i Vocals Presidents dels Consells, 21 d'abril a les 12:30h
  • Grup Nuclear Integració Assistencial i Models Organitzatius, 21 d'abril a les 16h
  • Consell de Sector d'Atenció de Salut Mental, 22 d'abril a les 12h
  • Consell de Sector d'Atenció Sociosanitària, 23 d'abril a les 10h
  • Consell de Sector d'Atenció Especialitzada d'Aguts, 23 d'abril a les 16h

 

INFO COVID-19 #10, 14 d'abril

 • Aquesta setmana La Unió, a part de contactes permanents amb el Departament de Salut i el  Departament de Treball Afers Socials i Famílies té previst:
  • Equip de coordinació Departament de Salut - Departament de Treball, Afers Socials i Famílies,  15 d'abril a les 15h
  • Consell de Direcció del Servei Català de la Salut,  15 d'abril a les 16h
  • Comissió de Proveïdors del Servei Català de la Salut,  17 d'abril a les 12h
 • S'han posat en marxa les sessions on-line de La Unió per tractar temes específics COVID-19. Estan programades:
  • Consell de Serveis Socials i Autonomia Personal, 16 d'abril a les 10h 
  • Grup Nuclear Integració Assistencial i Models Organitzatius, 16 d'abril a les 12h 
  • Consell Tècnic Assessor d'Infermeria, 16 d'abril a les 16h 
  • Consell Tècnic Assessor ECOFIN, 20 d'abril a les 16h 
  • Consell d'Atenció Sociosanitària, 21 d'abril a les 12h
  • Consell Atenció Especialitzada d'Aguts, 21 d'abril a les 16h
  • Consell de Salut Mental, 22 d'abril a les 12h

 

 

INFO COVID-19 #9, 9 d'abril

 • Aquesta setmana La Unió, a part de contactes permanents amb el Departament de Salut i el  Departament de Treball Afers Socials i Famílies té previst:
  • Comissió de Proveïdors del Servei Català de la Salut, 10 d'abril
  • Reunió de seguiment amb la Direcció de l'Àrea Assistencial del Servei Català de la Salut, 14 d'abril
  • Consell de Direcció del Servei Català de la Salut,  14 d'abril, a les 16 h
  • Equip de coordinació Departament de Salut - Departament de Treball, Afers Socials i Famílies,  15 d'abril a les 15h
 • S'han posat en marxa les sessions on-line de La Unió per tractar temes específics COVID-19. Estan programades:
  • Junta Directiva extraordinària de La Unió, 9 d'abril a les 16h 
  • Consell Atenció Primària i Comunitària, 14 d'abril a les 10h 
  • Consell de Serveis Socials i Autonomia Personal, 16 d'abril a les 10h 
  • Grup Nuclear Integració Assistencial i Models Organitzatius, 16 d'abril a les 12h 
  • Consell Tècnic Assessor d'Infermeria, 16 d'abril a les 16h 
  • Consell Tècnic Assessor ECOFIN, 20 d'abril a les 16h 
  • Consell d'Atenció Sociosanitària, 21 d'abril a les 12h
  • Consell Atenció Especialitzada d'Aguts, 21 d'abril a les 16h
  • Consell de Salut Mental, 22 d'abril a les 12h

 

 

INFO COVID-19 #8, 6 d'abril

 • Aquesta setmana La Unió, a part de contactes permanents amb el Departament de Salut i el  Departament de Treball Afers Socials i Famílies té previst:
  • Reunió de seguiment amb la Direcció de l'Àrea Assistencial del Servei Català de la Salut, 7 d'abril
  • Equip de coordinació Departament de Salut - Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, dimecres a les 15h
  • Comissió de Proveïdors del Servei Català de la Salut, 10 d'abril
 • S'han posat en marxa les sessions on-line de La Unió per tractar temes específics COVID-19. Estan programades:
  • Consell Tècnic Assessor ECOFIN, 6 d'abril a les 16h
  • Consell d'Atenció Sociosanitària, 7 d'abril a les 12h
  • Consell de Sector d'Activitat Privada, 7 d'abril a les 13h
  • Consell Atenció Especialitzada d'Aguts, 7 d'abril a les 16h
  • Consell Atenció Primària i Comunitària, 8 d'abril a les 10h
  • Consell de Salut Mental, 8 d'abril a les 12h
  • Consell Nuclear Integració i Models Organitzatius, 9 d'abril a les 12h

FUNDACIÓ UNIÓ

En aquest moments excepcionals d'emergència sanitària volem estar a prop vostre i oferir-vos la nostra disposició com a impuls professional immediat de tot l'equip  Fundació Unió i La Unió en aquells aspectes que considereu. Més informació.

Associats en xarxa, obrim aquest espai en el que trobareu les iniciatives compartides entre associats de La Unió per tenir cura i cuidar de les persones en la lluita contra la COVID-19. Podeu consultar l'aportació de: 

 • Corporación Fisiogestión que posa a l'abast de totes les entitats les Recomanacions als professionals de la rehabilitació en el maneig del pacient durant la pandemia del COVID-19.
 • QIDA,  empresa d'atenció domiciliària que posa a l'abast de l'associat un servei exclusiu i bonificat d'atenció domiciliària per a pacients i familiars dels treballadors de les entitats.

Suport emocional i psicològic als professionals pel Covid-19. Posem al vostre abast iniciatives desplegades a Catalunya i també pels professionals de les organitzacions que pertanyen a La Unió i al Fòrum d'Associats Col·laboradors de La Unió.


 

INFO COVID-19 #7, 2 d'abril

 • Aquesta setmana La Unió, a part de contactes permanents amb el Departament de Salut i el  Departament de Treball Afers Socials i Famílies té previst:
  • Continuar les reunions periòdiques amb l'Equip de coordinació Departament de Salut - Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, 2 d'abril
  • Comissió de Proveïdors del Servei Català de la Salut, 3 d'abril a les 12h
 • La Unió ha fet arribar una carta a la Consellera de Salut i al Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies expressant el compromís de tots els seus associats, equips directius i professionals, en donar resposta a la COVID19 i alhora demana la màxima celeritat dels governs en donar resposta a la manca de material de protecció pels professionals.
 • S'han posat en marxa les sessions on-line de La Unió per tractar temes específics COVID-19. Estan programades:
  • Consell de Serveis Socials i Autonomia Personal, 2 d'abril a les 10.00 h
  • Junta Directiva, 2 d'abril a les 17.30 h.

 

INFO COVID-19 #6, 30 de març

 • Aquesta setmana La Unió, a part de contactes permanents amb el Departament de Salut i el  Departament de Treball Afers Socials i Famílies té previst:
  • Reunió amb la Gerència d'Ordenació i Cartera de Serveis Assistencials del Servei Català de la Salut amb les associacions de proveïdors sobre l'aplicació de la Instrucció 02/2020 en l'ambit de l'atenció primària i comunitària i de suport a les residències, 30 de març.
  • Reunió de les associacions empresarials amb el Conseller Chakir El Homrani, 31 de  març, 13.30 h.
  • Aquesta setmana està previst continuar les reunions periòdiques amb l'Equip de coordinació Departament de Salut - Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, 1 d'abril
 • S'han posat en marxa les sessions on-line de La Unió per tractar temes específics COVID-19. Estan programades:
  • Consell d'Atenció Especialitzada d'Aguts, 31 de març, 10.00 h.
  • Consell d'Atenció Sociosanitària, 31 de març, a les 12.00 h.
  • Consell d'Ètica i Bones Pràctiques, 31 de març a les 16.00 h.
  • Comitè d'Investigació Clínica (CEI/CEIm), 31 de març, 17.00 h.
  • Consell d'Atenció Primària i Comunitària, 1 d'abril a les 10.00 h.
  • Consell de Salut Mental, 1 d'abril a les 12.00 h.
  • Consell de Serveis Socials i Autonomia Personal, 2 d'abril a les 10.00 h
  • Junta Directiva, 2 d'abril a les 17.30 h.

 

 

INFO COVID #4, 25 de març

 

 • Aquesta setmana La Unió, a part de contactes permanents amb el Departament de Salut i el  Departament de Treball Afers Socials i Famílies té previst:
  • El 25 de març, Reunió per videoconferències amb l'equip directiu dels plans directors sociosanitari i PAISS.
  • El 26 de març el president de la Unió assistirà a la videoconferència de la Mesa Unitària del Sector Social amb el president de la Generalitat, Quim Torra.
  • El 27 de març el president i la directora general de la Unió assistiran a la videoconferència de la Comissió de Proveïdors del Servei Català de la Salut.
 • S'han posat en marxa les sessions on-line de La Unió per tractar temes específics COVID-19. Estan programades:
  • 25 de març a les 16h Grup d'entitats de Rehabilitació
  • 25 de març les 10h del Grup nuclear d'Integració assistencial i models organitzatius
  • 26 de març a ls 16:30h se celebrarà reunió del Comitè Executiu
 • Hem obert dues bústies per tal de canalitzar les aportacions de les entitats en el context actual. Una és sobre l'Impacte econòmic COVID-19, un tema que s'haurà de treballar en el CTA Ecofin a partir de la identificació dels principals elements d'impacte i la seva valoració, i l'altra, sobre els Aprenentatges i Respostes COVID 19 que poden acabar sent avenços, grans o petits, en la manera de produir i organitzar els serveis, en un moment d'innovació obligada i d'acceleració dels canvis com el que estem vivint. Us animem a fer les vostres aportacions i després les podrem compartir.
 • Amb els departaments de Salut i el DTASiF per a atendre a totes les qüestions COVID-19, i alhora manté contacte directe per a traslladar-hi totes les qüestions i propostes que ens feu arribar els associats per intentar resoldre-les i/o que es tingui en compte a l'hora d'actualitzar els procediments, guies, recomanacions o instruccions. Per això és important que ens feu arribar tot allò que considereu oportú de traslladar  i per la nostra part, intensificarem al màxim el retorn de la informació. El divendres 20 de març hi va haver Comissió de Proveïdors del Servei Català de la Salut i els principals temes tractats estan recollits en aquest INFO COVID-19.  
 • Amb l'INFO COVID-19 actualitzarem diàriament la informació d'interès per racionalitzar els re enviaments que no aportin valor afegit.
 • Amb aquest mateix objectiu estem prepararan la programació de sessions on-line que es centraran en els diversos aspectes vinculats a aquesta situació d'emergència. Properament rebreu la programació 23 de març - 2 d'abril.
 
 • Podeu contactar amb nosaltres:
  • Via correu electrònic uch@uch.cat i fundaciounio@ch.cat que s'atendran continuadament. 
  • Telefònicament a través del ‭932 093 699‬ telèfon des del qual es derivaran les trucades als professionals referents de cada àmbit.
 • Telèfons directes de referència per a temes d'especial rellevància o singularitat disponibles pels associats a La Unió.
La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdic Acreditat. Veure més
informacióDNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001Agenda 2030
Data última actualització: 20/02/2024