CODI TIPUS - PROTECCIÓ DE DADES

 

INFO COVID-19 #24, 15 juliol

Sessions fetes recentment:

 • 14 de juliol. Sessió en petit format dirigida als adherits hospitals comarcals i clíniques. Gestió sostenible de les dades.
 • 16 de juny. Sessió en petit format, aquesta vegada, dirigida a les entitats adherides de l'àmbit sociosanitari. La sessió va estar focalitzada en el recent publicat Pla d'inspecció d'ofici de l'atenció sociosanitària, realitzat per l'AEPD, valorant àrees de millora pendents en aquest sector i va resultat profitosa per tots els assistents. 
 • 26 de maig. Sessió “La protección de datos y la Covid-19”, per les entitats adherides no ubicades a Catalunya. L'objectiu va ser tractar els temes més candents que han sorgit durant aquests mesos de covid19 i resoldre dubtes. va ser una oportunitat per potenciar la participació d'aquestes entitats.

 

 

INFO COVID-19 #21, 19 de juny

Lectures recomandes:

 

 

INFO COVID-19 #20, 12 de juny

 • Comencen les sessions de petit format, en la primera, tractarem el Pla d'inspecció d'ofici de l'atenció sociosanitària, realitzat per l'AEPD, amb l'objectiu principal d'analitzar els tractaments de dades personals que s'efectuen en aquest àmbit i investigar la seva adaptació a la normativa de protecció de dades amb caràcter preventiu. Serà el 16 de juny, de 10 a 11 hores, a través de la plataforma zoom. 

 

 

INFO COVID-19 #19, 4 de juny

 • L'AEPD publica el Pla d'inspecció d'ofici de l'atenció sociosanitària. Dins del Pla Estratègic 2015-2019, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades ha fet el Pla d'inspecció d'ofici de l'atenció sociosanitària amb l'objectiu principal d'analitzar els tractaments de dades personals que s'efectuen en aquest àmbit i investigar la seva adaptació a la normativa de protecció de dades amb caràcter preventiu. Més informació aquí. Disponibles tots els articles publicats en matèria de protecció de dades aquí

 

 

INFO COVID-19 #18, 26 de maig

 • Circular del Codi Tipus de La Unió sobre el Control de temperatura corporalD'acord amb les consultes rebudes i per evitar confusions generades per diverses notes que han circulat al sector interpretant erròniament darrers dictàmens de les Agències de Control, del Codi Tipus de La Unió i del seu Servei de Protecció de dades us donem trasllat d'una nota que es fa ressò dels criteris manifestats per part de les autoritats de control en matèria de Protecció de dades, que fan no aconsellable l'adopció de la mesura de control de la temperatura corporal per controlar l'accés al lloc de treball i als espais d'ús públic. Us recordem que en cas de dubtes us adreceu al Codi Tipus i al Servei de Protecció de Dades de la Fundació Unió per dubtes en aquest matèria.

 

 

INFO COVID-19 #17, 19 de maig

 

 

INFO COVID-19 #16, 12 de maig

 

 

INFO COVID-19 #15, 6 de maig

Nous articles publicats pels consultors de Codi Tipus, en la newsletter de Faura Casas

 1. El Comitè Europeu de Protecció de Dades adopta dues guies per lluitar contra la pandèmia de la COVID-19. A la sessió 23ª del Comitè Europeu de Protecció de Dades (European Data Protection Board), realitzada en data 21 de d'abril de forma remota, s'han adoptat dues guies de protecció de dades per fer front a la lluita contra la pandèmia de la COVID-19. La primera Guia és la 3/2020 sobre el tractament de dades de salut per a la finalitat de recerca científica en el context de la pandèmia de la COVID-19. La segona Guia és la 4/2020 sobre l'ús de dades d'ubicació i d'eines de traçabilitat de contactes en el context de la pandèmia de la COVID-19. Atenent l'urgència de la situació actual i la necessitat de tenir les directrius fàcilment disponibles, excepcionalment, les guies no seran sotmeses a consulta pública. llegir més »
 2. Es pot aplicar un ERTO o un ERO al Delegat de Protecció de Dades?. Molt s'ha parlat dels perfils que no podrien incloure's en un ERTO o en un ERO per raó de les funcions que realitzen. Aquest seria també el supòsit dels delegats de protecció de dades (DPD) d'aquelles entitats que, obligatòriament, hagin de disposar d'aquesta figura, a tenor de l'establert a l'article 37.1 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD) i més concretament, en l'article 34.1 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia de drets digitals (LOPDGDD). llegir més »
 • L''Agencia Española de Protección de Datos ha emès recomanacions dirigides a aquells responsables de tractament que decideixin implantar la mesura de presa de temperatura d'usuaris i/o treballadors, davant de l'alt caràcter invasiu d'una mesura d'aquesta naturalesa i dels efectes sobre els drets i llibertats de les persones que se'n pot derivar, l'Agencia fa recomanacions per tal de fer-ne una implantació adequada als principis de la normativa de protecció de dades. Comunicat AEPD Temperatura establiments

 

 

INFO COVID-19 #14, 30 d'abril

 • Recomanacions del servei de protecció de dades de la Fundació Unió sobre teleassistència, Codi Tipus Informa CT109/20. En el punt culminant de la pandèmia i de la crisi sanitària calia prendre mesures urgents per activar determinats canals de comunicació, ara ja convé plantejar-se la seva regularització des d'un punt de vista de protecció de dades, i especialment l'adopció de mesures corporatives per fer que aquests possibles nous canals de interacció amb els pacients garantitzin no només la protecció de les seves dades sinó també altres principis inherents al drets a rebre assistència sanitària en condicions d'equitat i d'accessibilitat. Més informació per elaborar avaluacions d'impacte:  Vanessa Massó vanessamasso@uch.cat

 

INFO COVID-19 #13, 24 d'abril

 • Recomanacions sobre els nous tractaments davant el COVID-19. Codi Tipus Informa 108/20, fetes pel Servei de Protecció de Dades de la Fundació Unió. En els moments de major agressivitat de la pandèmia les organitzacions sanitàries i socials han vist alterat el seu funcionament ordinari. Ara és el moment d'anar recuperant la pols de determinats rols i això no ha de ser una excepció per als Delegats de Protecció de Dades, que són una figura bàsica integrada en l'accountability del RT. Tot el valuós esforç de molts professionals en la lluita contra la COVID-19 ha de comptar amb el suport del Delegat de Protecció de Dades i de l'entitat.

 

 

INFO COVID-19 #11, 17 d'abril

 • Codi Tipus Informa: Circular informativa en relació a les avaluacions d'impacte. Cada vegada són més els tractaments que duen a termes les entitats que són susceptibles d'una avaluació d'impacte de protecció de dades (AIPD). En aquest sentit, les entitats del sector sanitari i social no són una excepció, sinó tot el contrari, una diana a la qual s'ha de posar màxima atenció. La crisi del COVID-19 ha incrementat pràctiques que caldrà sotmetre a AIPD.
 • El Servei de Protecció de Dades de la Fundació Unió, seguim al vostre costat i us oferim el servei d'avaluacions d'impacte, també en via remota garantint tots els requeriments i ajudant així a les entitats amb l'acompliment de la normativa i la protecció dels drets de les persones.Més informació coditipus@uch.cat

 

INFO COVID-19 #9, 9 d'abril

 

 

INFO COVID-19 #8, 6 d'abril

 

INFO COVID-19 #7, 2 d'abril

 • Curs de protecció de dades en teletreball amb Unió Consorci Formació. Ja són 360 els professionals que estan treballant des de casa i 170 els que han acabat aquest curs, d'accés lliure i gratuït. Adjuntem un full amb les instruccions per facilitar-vos la inscripció.

 

INFO COVID-19 #3, 23 de març

 

Des dels serveis de protecció de dades de la Fundació Unió estem al costat de les organitzacions adherides al Codi Tipus, per resoldre i comunicar tot allò rellevant en aquesta matèria. 

Hem publicat la transcripció de la nota de premsa emesa per la Agencia Española de Protección de Datos sobre el tractament de dades personals en la situació de pandemia del Covid-19, amb l'enllaç al informe sobre el que es basa, i un nou Codi TIpus Informa, amb recomanacions per al teletreball per seguir complint amb les normes i criteris que estableix el Reglament General de Protecció de Dades, més enllà d'aquelles actuacions directament vinculades amb la emergència de salut pública.

 

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdic Acreditat. Veure més
informacióDNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001Agenda 2030
Data última actualització: 15/06/2024