ÈTICA I RESPONSABILITAT SOCIAL

 

INFO COVID-19 #24, 15 juliol

 • La Unió s'incorpora a la Junta Directiva de Respon.cat. Aquest organisme vol implicar les empreses i les organitzacions empresarials més compromeses amb la Responsabilitat Social, amb l'objectiu de promoure un salt qualitatiu i quantitatiu de l'RSE a Catalunya. És un projecte de país vinculat a la competitivitat sostenible de les empreses, que focalitza l'RSE com a factor estratègic i cultural de les empreses.  

 

 

INFO COVID-19 #21, 19 de juny

 • El Consell d'Ètica i Bones Pràctiques de La Unió es va reunir el 18 de juny. Els membres del consell van debatre la visió i la reflexió ètica en els diferents àmbits del govern i la gestió de la COVID-19 per tal de promoure un espai per compartir i treure'n recomanacions i línies estratègiques de futur.

 

 

INFO COVID-19 #20, 12 de juny

 

 

INFO COVID-19 #19, 4 de juny

 • La Unió ha estat convidada a fer aportacions al Procés de Participació per la elaboració d'un Codi ètic del servei públic de Catalunya, és una iniciativa parlamentària que s'ha desenvolupat a través d'un grup d'experts i representants de diversos àmbits de l'Administració i d'alguns agents socials, liderats per Àngel Castiñeira. El mandat era redactar un Codi ètic amb el que identifiquessin el conjunt de persones que a Catalunya posen els serveis públic a disposició de la ciutadania des de qualsevol de les administracions (de la Generalitat i locals), les universitats, i els seus respectius organismes, i fins i tot proveïdors privats. La proposta de participació de La Unió, compta amb l'aval del Comitè d'ètica i bones pràctiques de l'entitat. A través de d'aquests enllaços podeu accedir al text del Codi Ètic del Servei públic i a les Consideracions de La Unió.

 

 

INFO COVID-19 #18, 26 de maig

 

 

INFO COVID-19 #17, 19 de maig

 • La Unió ha estat especialment convidada al procés de participació per a l'elaboració d'un Codi Ètic del servei públic de Catalunya; en els propers dies, a través del Consell d'Ètica i Bones Pràctiques de La Unió es duran a terme les aportacions preliminars en aquest procés des de la visió i a partir del relat del propi Consell. 

 

 

INFO COVID-19 #15, 6 de maig

 • Recomanacions pràctiques per a la presa de decisions ètiques i clíniques en l'entorn residencial en context de la crisi de COVID-19, 2 de maig. La Unió, entre d'altres entitats, ha fet aportacions i ha donat suport al document que té com a objectiu proporcionar algunes eines per a la presa de decisions ètiques i clíniques, a professionals de l'àmbit residencial que, en un context de crisi i limitació dels recursos interns i de l'entorn, estan fent tot el possible per oferir una atenció de qualitat a les persones que atenen. Trobareu recomanacions generals orientades al pacient, a la família i a l'equip, també relacionades amb els recursos i amb els criteris de derivació. D'altra banda, hi ha recollides recomanacions específiques per situació de malaltia avançada (MACA) / TERMINAL. 

 

 

INFO COVID-19 #14, 30 d'abril

 • Informe sobre liderazgo empresarial para lograr un planeta sano con personas sanas abril, 2020. La xarxa espanyola del Pacte Mundial ha publicat aquest treball de l'UN Global Compact en col·laboració amb altres membres de la seva plataforma internacional “la salut, un assumpte de tots” en concret, la Universitat de Duke, Impact ROI i el Forum for the Future.  Amb el focus en la salut de les persones, aquesta publicació destaca que la salut es una responsabilitat de tots els sectors empresarials, no exclusivament el sanitari.
 • Guia de la UNESCO d'acompanyament emocional els joves durant el seu confinament Com trobar-hi sentit”, editada pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a través de l'Agència Catalana de la Joventut (ACJ), en una llista dels millors recursos i bones pràctiques a nivell mundial. Ampliar informació

 

INFO COVID-19 #13, 24 d'abril

 • Crida a la protecció de les persones i la societat de l'OCDE (14-abril-2020). La COVID-19 ha canviat profundament les nostres vides. Més enllà dels impactes immediats en la salut, el treball i els ingressos, l'epidèmia augmenta l'ansietat i la preocupació de les persones, afectant les seves relacions socials, la seva confiança en altres persones i en les institucions, la seva seguretat personal i el sentit de pertinença. Aquest resum de polítiques analitza l'ampli ventall d'efectes que COVID-19 tindrà en diferents aspectes de la vida de les persones i demana una actuació ràpida i decisiva dels governs per donar suport a les persones més vulnerables.

 

INFO COVID-19 #12, 22 d'abril

El Consell Consultiu de La Unió es va reunir el 8 d'abril per analitzar l'impacte del govern i gestió de la COVID-19 a les organitzacions sanitàries i de la sessió en va sortir aquest document Reflexions sobre el govern i la gestió de la COVID-19 i la bona governança del consell.

 

agenda 2030
AGENDA 2030. Ara més que mai, les organitzacions han de fer una gestió del COVID-19 en clau de sostenibilitat, compartim amb vosaltres un recull de reflexions, de posicionaments i iniciatives que pensem poden ajudar a superar aquesta crisi.

 

M. Emília Gill, directora tècnica de la Fundació Unió, explica les mesures que ha pres La Unió, empresa membre de Respon.cat, davant la crisi provocada per la COVID-19. Treballem telemàticament, preservant els valors i les accions d'impuls de  la responsabilitat social, l'agilitat i la capacitat de resolució al costat de l'associat i les persones.. Tot plegat ho emmarquem en l'ODS17, aliança pels objectius, l'ODS16, pau, justícia i institucions sòlides, i l'ODS3, salut i benestar.

 

 • Guia breu de dol durant la pandèmia de la COVID-19 elaborada per la Societat Catalano-Balear de Cures Pal·liatives. La guia identifica els  tres moments clau del procés de dol i suggereix en cadascun d'ells recomanacions, aspectes a considerar i referents. La guia Incorpora una revisió científica de guies publicades recentment.

 

 

INFO COVID-19 #11, 17 d'abril

 

INFO COVID-19 #10, 14 d'abril

 • L'article de Begoña Román: «Com a societat, ens havíem oblidat que els humans ens morim», l'autora ens recorda que el 80% dels factors determinants de la salut són socials.
 • Recuperem ara l'Agenda 2030 com a amplificador que ens interpel·la a reflexionar sobre els factors determinants de la salut que són els socials, que són importants per superar aquesta pandèmia i prevenir el seu impacte social. Tots els Objectius de Desenvolupament Sostenible, inclouen fites per contribuir al compliment de l'objectiu ens fixem en:
  • ODS1 Fi de la Pobresa. Haurem de ser capaços de fomentar la resiliència de les persones que troben en situacions vulnerables, i reduir-ne l'exposició i vulnerabilitat als fenòmens extrems, especialment durant i després de la pandèmia COVID-19.
  • ODS3 Salut i Benestar  - assolir l'accés a serveis de salut essencials de qualitat i l'accés a medicaments i vacunes segurs, eficaços, assequibles i de qualitat per a totes les persones. Garantir també l'accés a la prevenció.
  • ODS10 Contribuïm a reduïm les desigualtats socials, la pandèmia COVID-19 no afecta a tothom igual.
  • ODS17 Tot això amb aliances com a vehicle per sumar en solidaritat.

 

 

INFO COVID-19 #9, 9 d'abril

 • Recomanacions Pràctiques per a la presa de decisions ètiques i clíniques en l'entorn residencial en context de crisis de COVID-19, 7 d'abril. Document elaborat per diverses entitats, en el qual també hi ha participat La Unió. La situació derivada de la pandèmia COVID-19 afecta de manera específica als centres residencials (de persones grans, persones amb discapacitat i/o persones que pateixen una malaltia mental), són centres on viuen persones vulnerables i on existeix una limitació de recursos, fent que la situació actual s'agreugi. Aquest document, que es mantindrà permanentment actualitzar, com a eina d'ajuda i suport  per als professionals en la presa de decisions, inclou recomanacions generals i altres específiques que aborden (a la persona, els professionals i la família).
 • Des del Consell d'Ètica i Bones Pràctiques de La Unió s'ha fet una revisió de materials per tal d'ajudar a abordar la multiplicitat de conflictes ètics que es plantegen amb aquesta crisi. Hem obert un espai de Fonts informatives per a l'abordatge ètic d'aquesta crisi que anirem actualitzant.

 

 

INFO COVID-19 #8, 6 d'abril

 • Des del Consell d'Ètica i Bones Pràctiques de La Unió s'ha fet una revisió de materials per tal d'ajudar a abordar la multiplicitat de conflictes ètics que es plantegen amb aquesta crisi. Hem obert un espai de Fonts informatives per a l'abordatge ètic d'aquesta crisi que anirem actualitzant i que s'estructura en diversos apartats: recomanacions sobre la intensitat assistencial i unitats de cures intensives; recomanacions sobre criteris d'actuació assistencials en àmbits residencials; recomanacions sobre l'acompanyament a la mort i l'abordatge pal·liatiu;  recomanacions sobre l'acompanyament i suport en el dol de familiars i professionals i reflexions de caràcter deontològic i criteris generals de funcionament de les organitzacions.
 • Procediment urgent de priorització de propostes per estudis sobre SARS-CoV-2 i Covid-19. El Programa d'Analítica de Dades per a la Recerca i la Innovació en Salut (PADRIS) ha activat un nou procediment de priorització urgent per a projectes relacionats amb l'actual epidèmia de Covid-19 que necessitin comptar amb el suport expert per a la preparació, anàlisi i exploració de dades i construcció de model predictius mitjançant la informació del Sistema de Salut de Catalunya. Aquest procediment urgent de priorització del programa PADRIS té l'objectiu d'optimitzar la gestió dels recursos disponibles i garantir la màxima qualitat dels resultats obtinguts per contribuir al coneixement sobre la covid-19 i el coronavirus que la causa. Abans de procedir a la petició es recomana llegir atentament el document PADRIS Procediment de priorització de propostes.

 

 

INFO COVID-19 #7, 2 d'abril

 • Jaume Padrós via twitter: Els reptes ètics i deontològics de l'epidèmia del COVID-19. Dra. Montserrat Esquerda Presidenta de la Comissió de Deontologia del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya. Vés al vídeo.
 • El Consell d'Ètica i Bones Pràctiques de La Unió posa en marxa diverses iniciatives al servei de l'associat. L'1 d'abril, a través d'una vídeo trobada els membres van acordar diverses iniciatives: fer un repositori dels documents més rellevants al voltant de la presa de decisions d'intensitat terapèutica, criteris d'acompanyament al final de la vida en els diferents tipus de dispositius (sanitaris i socials) així com de gestió del dol (tant de famílies com de professionals); i fer documents senzills a partir d'aquestes bases documentals. Així mateix es donarà coneixement dels recursos disponibles per compartir o replicar, en l'àmbit del suport psicològic d'acompanyament als professionals. 

 

INFO COVID-19 #6, 30 de març

 • Consideracions sobre la limitació de recursos i decisions clíniques en la pandèmia COVID19 El Comitè de Bioètica de Catalunya ha emès un document en el que recomanem la lectura de les conclusions (a partir de la pàgina 4) i especialment el quadre final com a model per ajudar a la presa de decisions difícils per establir criteris o perfils d'intensitat terapèutica davant l'alta demanda de tractament per pacients amb insuficiència respiratòria i l'escassetat de mitjans.

 

INFO COVID-19 #4, 25 de març

Compresos amb l'Agenda 2030 

Aquests dies tenim molt present l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible ODS3 Salut i Benestar que impulsa el Pacte Mundial de les Nacions Unides. Avui més que mai tots estem compromesos amb el punt 3.3 “combatre les malalties transmissibles”. Recordem ara la “Proposta de La Unió per a la priorització dels ODS's als sectors sanitari i social”.

Informem responsablement

Respon.cat menciona La Unió, com a exemple de bones pràctiques que estan aplicant algunes empreses membres de l'associació davant el moment excepcional que vivim.

Així mateix, també menciona les bones pràctiques d'entitats associades a La Unió.

 

 

INFO COVID-19 #3, 23 de març

 

 • Document de la SCGiG: Posicionament de la SCGIG davant la situació actual de crisi per la pandèmia de COVID-19. En situacions tant dures i estressants com l'actual, i malgrat les dificultats, hem de seguir prenent determinades decisions dins un marc ètic de mínims i amb respecte a principis essencials de l'exercici de la professió.

 

 • Document del CCMC: Consideracions deontològiques en relació a la pandèmia del COVID-19. Reflexions essencials al voltant de l'actuació dels professionals entorn a ells mateixos, als pacients i als recursos.

 

 • Document sobre adequació del tractament de suport vital en el període de pandèmia SARS-CoV-2 del Comitè d'Ètica Assistencial del Clínic. Recull les recomanacions que fan des del CEA al voltant de l'adequació de l'esforç terapèutic i en concret el referit als criteris d'admissió i de suport respiratori així com als criteris d'aplicació i/o retirada.

 

 • Institut Borja de Bioètica facilita materials que es van actualitzant i que poden servir de base per al treball dels Comitès d'Ètica Assistencial i els Espais de Reflexió Ètica que hauran de desplegar les seves recomanacions d'actuació per donar suport als professionals i les seves decisions.  

 

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdic Acreditat. Veure més
informacióDNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001Agenda 2030
Data última actualització: 24/07/2024