Fonts informatives per a l’abordatge ètic

Des del Consell d'Ètica i Bones Pràctiques de La Unió s'ha fet una revisió de materials per tal d'ajudar a abordar la multiplicitat de conflictes ètics que es plantegen amb aquesta crisi.

 • Recomanació inicial: en aquesta moments la tasca dels CEA's i dels ERE's és més important que mai; el paper assessor per als professionals esdevé alhora un suport emocional en la presa de decisions molt dures, i, per tant un suport essencial. 

Els CEA's i ERE's han de procurar, en la mesura que sigui possible, crear comitès de crisi, en les quals, un nombre reduït dels membres puguin estar a disposició dels professionals de l'entitat per tal de poder aportar la visió ètica i el suport en l'adopció de decisions. Animem a les organitzacions sanitàries i socials a crear aquests grups amb flexibilitat i agilitat.

 

A continuació, destaquem i fem referència a diversos documents. Al final d'aquest espai podeu linkar directament a un repositori amb documents rellevants fets per diferents organismes, comitès, comissions i altres institucions.

 

 

 • Recomanacions sobre la intensitat assistencial i unitats de cures intensives. Recomanacions generals relacionades amb les decisions ètiques difícils i l'adequació de la intensitat assistencial / ingrés en les unitats de cures intensives en situacions excepcionals de crisi. El recomanem per la transversalitat dels signants i la seva concisió gràfica, idees clau:

  • En relació a les organitzacions, recomanacions per optimitzar recursos, consensuar criteris tècnics i ètics comuns i planificar alternatives a l'ingrés a UCI.

  • En relació al pacient, fer-ne una valoració global i atendre a la seva edat biològica (en funció d'escales de mesura (Valoració geriàtrica integral i altres) i considerar les seves preferències i valors. Incorpora una taula de prioritat d'ingrés a UCI. En qualsevol cas, garantir sempre l'atenció pal·liativa.

  • Pel que fa a l'àmbit de l'ètica de les decisions, recull criteris de priorització descartant que l'edat cronològica sigui l'únic criteri; efectuar el triatge en base a justícia distributiva (cost d'oportunitat, maximitzar el bé comú); adoptar decisions amb proporcionalitat (no ingressar si el benefici ha de ser mínim, usar eines per valorar expectatives de vida –NECPAL-); i actuar sempre amb la màxima transparència i consens possible amb la família. 

 

 

Aborda quins passos cal fer, com fer-los i quins resultats s'espera obtenir.

Al mateix temps proporciona unes recomanacions específiques de suport:

 • pels aspectes a considerar davant de situacions de persones amb  de malaltia avançada i atenció pal·liativa

 • en la presa de decisions

 • a les família

 • als equips de professionals

 

 

 

Idees clau d'ambdós documents:

 • El procés de presa de decisions en aquest context pot ser difícil i ha d'estar subjecte a les premisses ètiques de: excepcionalitat, responsabilitat, transparència, inclusivitat, sensibilitat, confiança, equitat i major  benefici per al major nombre de persones.

 • Promoure la comunicació. Recull una sèrie de consells adreçats als professionals per tal d' afavorir la comunicació, amb el malalt i amb la família  (amb indicacions d'expressions que s'haurien d'evitar i recomanant expressions per afavorir la comunicació).

 • Acompanyament integral al malalt i la família, durant aquest context de pandèmia apareixen situacions d'impacte emocional, incertesa, malaltia poc coneguda, sense tractament específic, mortalitat alta en alguns grups de malalts.

 • Que es tingui em compte la xarxa d'equips de cures pal·liatives, els quals  poden fer atenció directa o de suport als professionals en els diferents àmbits hospitalari, els equips UFISS, equips PADES.

 • Incorpora un quadre amb recomanacions per a dur a terme a diversos nivells assistencials (hospitalari, atenció domiciliaria, atenció residencial) a fi de donar resposta a les necessitats més freqüents, segons el model de Frank Ferris.

 

 

 • Recomanacions sobre l'acompanyament i suport en el dol de familiars i professionals. Recomanacions per afrontar la mort d'una persona estimada durant el confinament per l'epidèmia de covid-19 del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Pel que fa als pacients i familiars destaca:

  • L'enfocament orientat tant a donar suport al pacient en la fase de final de vida i als seus familiars en tot el procés així com en la mort de la persona.

  • Conté recomanacions en relació amb:

   • el procés de l'ingrès de la persona

   • la comunicació de la mort

   • la gestió del ritual de comiat

   • el procés de dol

 

 • En relació als professionals centra les recomanacions a:

  • Buscar moments per poder descansar i pair determinades vivències.

  • Compartir neguits, idees, sentiments amb companys o persones de confiança

  • Valorar la part positiva que s'està aconseguint recordant les millores i recuperacions.

  • En cas de superació de la situació s'ha habilitat un telèfon de suport psicològic gratuït amb el suport de la FUNDACIÓ GALATEA i el COPC.

 

 

 • Reflexions de caràcter deontològic i criteris generals de funcionament de les organitzacions. Document del Comitè d'Ètica Assistencial d'Althaia sobre aspectes ètics i deontològics relacionats amb la pandèmia actual pel COV19, idees clau:

  • Cal la col·laboració de totes les especialitats dins les organitzacions per planificar anticipadament i permetre tractar el màxim nombre de persones amb possibilitats d'èxit.

  • L'inevitable distress moral i emocional que pateixen els professionals no pot impedir en l'excepcionalitat del moment actuar amb responsabilitat, professionalitat i de manera planificada amb l'objectiu de no perdre oportunitats per les persones i el reconeixent que això  implica llargues jornades laborals, estar lluny de les persones estimades, i estar disposat a actuar en condicions subòptimes pel que fa a descans, seguretat, i tot pel bé de la societat.

  • La solidaritat i la col·laboració entre companys és peça clau per a superar aquesta situació.

  • S'espera dels professionals una actitud prudent, calmada, intel·ligent i respectuosa i de control; sense alarmisme ni fatalisme, però essent transparents en les decisions i atenent al dret a la informació sanitària

  • La nostra actuació ha de permetre maximitzar el benefici per la major part de la població, amb criteris de justícia distributiva i equitat.

 

 

Des del Consell d'Ètica i Bones Pràctiques volem encoratjar als professionals, als directius i als governs de les organitzacions a continuar en la lluita diària, en una situació tan dura, com la que s'està vivint, animem als òrgans de govern a combatre el sentiment soledat dels seus professionals mantenint un contacte (virtual, però visual) amb els equips directius per tal de traslladar-los-hi el suport de l'organització i que aquest arribi a tota la gent.

 

 

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdic Acreditat. Veure més
informacióDNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001Agenda 2030
Data última actualització: 12/04/2024