Fonts informatives per a l’abordatge ètic

Des del Consell d'Ètica i Bones Pràctiques de La Unió s'ha fet una revisió de materials per tal d'ajudar a abordar la multiplicitat de conflictes ètics que es plantegen amb aquesta crisi.

 • Recomanació inicial: en aquesta moments la tasca dels CEA's i dels ERE's és més important que mai; el paper assessor per als professionals esdevé alhora un suport emocional en la presa de decisions molt dures, i, per tant un suport essencial. 

Els CEA's i ERE's han de procurar, en la mesura que sigui possible, crear comitès de crisi, en les quals, un nombre reduït dels membres puguin estar a disposició dels professionals de l'entitat per tal de poder aportar la visió ètica i el suport en l'adopció de decisions. Animem a les organitzacions sanitàries i socials a crear aquests grups amb flexibilitat i agilitat.

 

A continuació, destaquem i fem referència a diversos documents. Al final d'aquest espai podeu linkar directament a un repositori amb documents rellevants fets per diferents organismes, comitès, comissions i altres institucions.

 

 

 • Recomanacions sobre la intensitat assistencial i unitats de cures intensives. Recomanacions generals relacionades amb les decisions ètiques difícils i l'adequació de la intensitat assistencial / ingrés en les unitats de cures intensives en situacions excepcionals de crisi. El recomanem per la transversalitat dels signants i la seva concisió gràfica, idees clau:

  • En relació a les organitzacions, recomanacions per optimitzar recursos, consensuar criteris tècnics i ètics comuns i planificar alternatives a l'ingrés a UCI.

  • En relació al pacient, fer-ne una valoració global i atendre a la seva edat biològica (en funció d'escales de mesura (Valoració geriàtrica integral i altres) i considerar les seves preferències i valors. Incorpora una taula de prioritat d'ingrés a UCI. En qualsevol cas, garantir sempre l'atenció pal·liativa.

  • Pel que fa a l'àmbit de l'ètica de les decisions, recull criteris de priorització descartant que l'edat cronològica sigui l'únic criteri; efectuar el triatge en base a justícia distributiva (cost d'oportunitat, maximitzar el bé comú); adoptar decisions amb proporcionalitat (no ingressar si el benefici ha de ser mínim, usar eines per valorar expectatives de vida –NECPAL-); i actuar sempre amb la màxima transparència i consens possible amb la família. 

 

 

Aborda quins passos cal fer, com fer-los i quins resultats s'espera obtenir.

Al mateix temps proporciona unes recomanacions específiques de suport:

 • pels aspectes a considerar davant de situacions de persones amb  de malaltia avançada i atenció pal·liativa

 • en la presa de decisions

 • a les família

 • als equips de professionals

 

 

 

Idees clau d'ambdós documents:

 • El procés de presa de decisions en aquest context pot ser difícil i ha d'estar subjecte a les premisses ètiques de: excepcionalitat, responsabilitat, transparència, inclusivitat, sensibilitat, confiança, equitat i major  benefici per al major nombre de persones.

 • Promoure la comunicació. Recull una sèrie de consells adreçats als professionals per tal d' afavorir la comunicació, amb el malalt i amb la família  (amb indicacions d'expressions que s'haurien d'evitar i recomanant expressions per afavorir la comunicació).

 • Acompanyament integral al malalt i la família, durant aquest context de pandèmia apareixen situacions d'impacte emocional, incertesa, malaltia poc coneguda, sense tractament específic, mortalitat alta en alguns grups de malalts.

 • Que es tingui em compte la xarxa d'equips de cures pal·liatives, els quals  poden fer atenció directa o de suport als professionals en els diferents àmbits hospitalari, els equips UFISS, equips PADES.

 • Incorpora un quadre amb recomanacions per a dur a terme a diversos nivells assistencials (hospitalari, atenció domiciliaria, atenció residencial) a fi de donar resposta a les necessitats més freqüents, segons el model de Frank Ferris.

 

 

 • Recomanacions sobre l'acompanyament i suport en el dol de familiars i professionals. Recomanacions per afrontar la mort d'una persona estimada durant el confinament per l'epidèmia de covid-19 del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Pel que fa als pacients i familiars destaca:

  • L'enfocament orientat tant a donar suport al pacient en la fase de final de vida i als seus familiars en tot el procés així com en la mort de la persona.

  • Conté recomanacions en relació amb:

   • el procés de l'ingrès de la persona

   • la comunicació de la mort

   • la gestió del ritual de comiat

   • el procés de dol

 

 • En relació als professionals centra les recomanacions a:

  • Buscar moments per poder descansar i pair determinades vivències.

  • Compartir neguits, idees, sentiments amb companys o persones de confiança

  • Valorar la part positiva que s'està aconseguint recordant les millores i recuperacions.

  • En cas de superació de la situació s'ha habilitat un telèfon de suport psicològic gratuït amb el suport de la FUNDACIÓ GALATEA i el COPC.

 

 

 • Reflexions de caràcter deontològic i criteris generals de funcionament de les organitzacions. Document del Comitè d'Ètica Assistencial d'Althaia sobre aspectes ètics i deontològics relacionats amb la pandèmia actual pel COV19, idees clau:

  • Cal la col·laboració de totes les especialitats dins les organitzacions per planificar anticipadament i permetre tractar el màxim nombre de persones amb possibilitats d'èxit.

  • L'inevitable distress moral i emocional que pateixen els professionals no pot impedir en l'excepcionalitat del moment actuar amb responsabilitat, professionalitat i de manera planificada amb l'objectiu de no perdre oportunitats per les persones i el reconeixent que això  implica llargues jornades laborals, estar lluny de les persones estimades, i estar disposat a actuar en condicions subòptimes pel que fa a descans, seguretat, i tot pel bé de la societat.

  • La solidaritat i la col·laboració entre companys és peça clau per a superar aquesta situació.

  • S'espera dels professionals una actitud prudent, calmada, intel·ligent i respectuosa i de control; sense alarmisme ni fatalisme, però essent transparents en les decisions i atenent al dret a la informació sanitària

  • La nostra actuació ha de permetre maximitzar el benefici per la major part de la població, amb criteris de justícia distributiva i equitat.

 

 

Des del Consell d'Ètica i Bones Pràctiques volem encoratjar als professionals, als directius i als governs de les organitzacions a continuar en la lluita diària, en una situació tan dura, com la que s'està vivint, animem als òrgans de govern a combatre el sentiment soledat dels seus professionals mantenint un contacte (virtual, però visual) amb els equips directius per tal de traslladar-los-hi el suport de l'organització i que aquest arribi a tota la gent.

 

 

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
IHF Member 2022Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001Agenda 2030
Data última actualització: 07/10/2022