Informació urgent sobre professionals i equipament

INFO URGENT

 

 

El Servei Català de la Salut demana als centres del SISCAT i els centres privats informació urgent sobre professionals sanitaris temporalment suspesos i equipament disponible per tal de donar suport  a la xarxa sanitària COVID-19 a Catalunya

Informeu amb la màxima urgència a direccio_organitzacions_professionals@catsalut.cat, amb còpia a uch@uch.cat

 

En virtut de la normativa vigent, i per tal de comptar amb tots els recursos necessaris per a fer front a la crisi sanitària motivada per la COVID-19, el Servei Català de la Salut, en el marc de les competències que té assignades, demana que per donar suport  a la xarxa sanitària COVID-19 a Catalunya, els  centres i serveis temporalment suspesos del SISCAT i els  centres privats, no SISCAT,  informin amb la màxima urgència a direccio_organitzacions_professionals@catsalut.cat, amb còpia a uch@uch.cat omplint aquest fomulari:

 

  • Dels professionals sanitaris afectats a serveis temporalment suspesos, tant del SISCAT com dels centres privats, indicant categoria professional i localitat.  Pensem especialment en centres de salut mental comunitària, de rehabilitació ambulatòria, de la xarxa privada més enllà dels recursos de suport a les UCI's i llits de crítics i semi crítics.

 

  • De l'equipament disponible, que es pogués traslladar a dispostius de campanya (llits…)

 

Les necessitats creixents exigeixen una resposta ràpida i solidària amb el conjunt de dispositius i professionals. El Servei Català de la Salut garantirà la contraprestació dels contractes als centres del SISCAT i establirà els criteris de contraprestació als centres no SISCAT. Alhora demanem que arribin amb celeritat  els test de diagnòstic i el material necessari de protecció per als professionals

Està previst que des de les regions sanitàries s'ajustin els recursos disponibles a les necessitats en cada àmbit territorial. 

La Unió apel·la a la solidaritat col·lectiva i a la unitat d'acció. Gràcies a tots els professionals, junts #EnsEnSortirem.

 

Agraïment i reconeixement a la feina i solidaritat de professionals i organitzacions!

 

 

 
Aclariments

 

  • Us informem que en el cas que trobeu dificultats per tal d'aconseguir el consentiment de lliurament de dades per part dels professionals, us proposem l'alternativa de que en comptes de comunicar totes les dades personals sol·licitades només ompliu les dades referents a categoria professional i regió sanitària del seu domicili per cada professional disponible.

 

  • Respecte a la situació laboral i jurídica en la que es troben aquests professionals quan siguin cridats per treballar en entitats i dispositius assistencials amb els que no tenen contracte, hi ha dos escenaris possibles:
  1. Que els professionals estiguin ja afectats per un ERTO (i per tant estan disponibles), i per lo tant seran contractats laboralment directament pel Centre d'acollida.

  2. Que els professionals no estiguin afectats per cap ERTO però estiguin en situació de disponibilitat. Aleshores és possible que el Centre d'origen segueixi abonant la nòmina i l'Autoritat Sanitària resarceixi econòmicament al Centre.

 

Properament us farem arribar més informació al respecte

 

 

 

 
31/03/20
Formulari
La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdic Acreditat. Veure més
informacióDNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001Agenda 2030
Data última actualització: 12/04/2024