ÚLTIMES INFORMACIONS

 

INFO COVID-19 #24, 15 juliol

Observatori de la Cooperació Publicoprivada en les Polítiques Sanitàries i Socials del Programa PARTNERS d'ESADE i La Unió

  • Oberta la 6a Convocatòria de Casos de L'Observatori de la cooperació publicoprivada en les polítiques sanitàries i socials, que s'orienta a captar iniciatives de col·laboració publicoprivada sorgides durant la gestió de la COVID-19 que donen una resposta àgil a les necessitats sanitàries i socials. Les experiències que es vulguin presentar per a participar en aquest projecte han de fer arribar els formularis de sol·licitud omplerts per correu electrònic a l'adreça: monica.reig@esade.edu. La data final de recepció de sol·licituds és el 30 de setembre 2020.

 

 

 

INFO COVID-19 #23, 6 de juliol

 

residències

Propostes per a un nou model d'atenció assistencial a les residències. Des de La Unió formulem 8 propostes per contribuir al debat sobre els canvis transformacionals del model residencial, i que s'han evidenciat necessaris després dels fets viscuts durant la COVID-19. S'han treballat des de la Comissió d'Interacció Sanitària i Social de La Unió on hi estan representades totes les línies assistencials.

Des de la nostra visió transversal, sanitària i social, la solvència i el compromís social del nostre teixit associatiu i, la nostra lleialtat institucional amb les polítiques públiques i el sistema de salut i social de Catalunya, hem traslladat aquestes propostes als grups parlamentaris per tal de contribuir activament en aquest debat que s'obre aquesta setmana en el Parlament català, amb la voluntat de passar del debat i els documents a l'acció concreta, cadascú, des del seu àmbit de responsabilitat, pensant més enllà dels àmbits competencials i centrant la raó del canvi en allò que les persones d'avui i demà necessiten.

 

 

assemblea

Recupera tots els continguts de l'Assemblea General Ordinària de La Unió, celebrada el 2 de juliol per videoconferència.

Durant l'Assemblea, Guillem López Casasnovas, cofundador i director del CRES i catedràtic d'Economia de la UPF, va parlar sobre L'encaix del finançament del sistema de salut i social i les perspectives d'una nova crisi econòmica global, recursos i prioritats.

 

 

INFO COVID-19 #22, 26 de juny

Us convidem a participar a l'Assemblea General Ordinària de La Unió, prevista pel dia 2 de juliol a les 16 h, a celebrar per videoconferència.

A les 17 h, L'encaix del finançament del sistema de salut i social i les perspectives d'una nova crisi econòmica global, recursos i prioritats amb Guillem López Casasnovas, cofundador i director del CRES i catedràtic d'Economia de la UPF

 

 

INFO COVID-19 #20, 12 de juny

El president de la Generalitat es reuneix amb La Unió per conèixer de prop la realitat de l'impacte de la Covid-19

El 10 de juny, el president Quim Torra, la consellera de Salut, Alba Vergés i el director del Servei Català de la Salut, Adrià Comella es van reunir amb Enric Mangas, Joan Maria Adserà, Ramon Massaguer, Jaume Duran, Xavier Mate i Roser Fernández per valorar l'impacte de la COVID-19, els reptes més immediats per a les organitzacions sanitàries i socials, així com el compromís del sector en el pla de reactivació econòmica i progrés social. 

 

francesc brosa blog

L'atenció sociosanitària, la invisibilitat de l'èxit de Francesc Brosa, vocal-president del Consell de Sector d'Atenció Sociosanitària de La Unió.

Llegeix el blog

 

com hem gestionat la crisi

Com hem gestionat la crisi de la COVID-19? 

En dos minuts podràs saber com hem treballat de març fins ara, generant posicionaments des del compromís, el coneixement i la realitat de la provisió dels serveis; treballant amb les Administracions per aportar la perspectiva assistencial i organitzativa; proposant mesures per assegurar la viabilitat de les entitats i la gestió de recursos, donant suport i reconeixement als professionals o vetllant per a l'abordatge ètic i orientant en els aspectes de bon govern, responsabilitat, seguretat jurídica i protecció de dades, entre altres. En aquest balanç d'acció feta hi hem estat tots, i aprofitem per agrair la participació activa de l'associat a les sessions de treball, que ens ha permès aterrar a les necessitats del moment i fer propostes per a donar-hi resposta.

Descarrega't el document interactiu

 

El Govern compensarà amb 140 milions els professionals del sistema públic de salut i residencial que han treballat durant l'esclat de la COVID-19. És un acord del Govern en el qual no hi hem participat ni sindicats ni tampoc associacions empresarials.  La Unió reconeix l'esforç pressupostari i es  ratifica en el posicionament que va fer la Junta Directiva de 30 d'abril (Reconeixement als professionals davant l'emergència de la Covid-19) i que vam fer arribar als agents polítics i socials. Apostem per un finançament suficient de la sanitat i de la provisió de serveis que permeti acomplir amb el compromís just de fer front a la retribució variable dels professionals que han demostrat una vegada més la seva actitud i capacitat de resposta davant la COVID-19.

 

 

INFO COVID-19 #19, 4 de juny

La Unió aposta per una presència activa del sector de salut i social en el Pla per a la reactivació econòmica i protecció social com a conseqüència de la crisi de la COVID-19 i ho fa amb 6 propostes que trasllada als agents polítics, socials i econòmics per tal que es tinguin en consideració a la Comissió per a l'elaboració del Pla creada per acord de govern de la Generalitat de Catalunya de 2 de maig i, a la Comisión para la Reconstruccion Social y Económica aprovada en el Congreso de Diputados el 28 de abril. 

6 propostes de La Unió per al sector de salut i social

 

El secretari de Salut Pública del Departament de Salut, Joan Guix, deixa el seu càrrec per motius de salut. Guix, que ha dirigit la gestió de la crisi de la COVID-19 des de l'inici i continuarà com a president de la Corporació Sanitària del Maresme i la Selva, un càrrec que ocupa des del mes de març del 2019. Reconeixement i molts encerts en aquesta nova etapa que ara comença.

 

INFO COVID-19 #18, 26 de maig

Obrim les portes de La Unió. A partir del dilluns 25 de maig, reobrim les nostres instal·lacions en horari de 8.00 a 15.00 hores, amb un protocol de mesures de seguretat, individuals i col.lectives, i ,  posem a la teva disposició els nostres espais.

 

 

INFO COVID-19 #16, 12 de maig

EM
 
Enric Mangas, President de La Unió aborda la situació a les residències i planteja quin valor ens mereix com a societat l'atenció a la gent gran. Llegeix el blog aquí

 

12 de maig Dia Internacional de la Infermera from La Unió on Vimeo.

 
Reconeixement i agraïment. El Dia Internacional de la Infermera parlem amb Gemma Martínez, de l'Hospital Clínic, Montse Camprubí, Grup Mutuam i Adelaida Zabalegui, de la Campanya Nursing Now. No t'ho perdis.

 

 

INFO COVID-19 #15, 6 de maig

Pacte per a la Recuperació Social i Econòmica - Sector Salut i Social, de La Unió de 30 d'abril. Recull propostes que s'han tramès a les institucions econòmiques, empresarials i polítiques per a incloure en els treball i acords per a una pacte per a la recuperació social i econòmica per afrontar les conseqüències de la COVID-19, així com mesures d'acció més immediata per tal que el sector de salut i social hi estiguin presents com a sectors estratègics per a la cohesió social i el progrés econòmic. 

Algunes d'aquestes propostes s'han incorporat en el “Pla de Xoc per recuperar l'ocupació” que Foment proposa un per arrencar l'economia en pocs mesos amb la col·laboració publicoprivada. El “Pla de Xoc per recuperar l'ocupació” inclou les propostes de tots els sectors d'activitat representats en les seves 24 comissions. Es planteja el lideratge i protagonisme del sector privat i la participació intensa, però temporal i curta, del sector públic, per delimitar en el temps la recessió i remuntar al més aviat possible. Accedeix al document.

 

 

INFO COVID-19 #14, 30 d'abril

 

La Llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient recull diverses esmenes de La Unió. També ha sortit publicat al DOGC a 30 d'abril la Llei de Pressupostos de la Generalitat 2020.

Destaquem que en la Llei de mesures s'han inclòs dues de les esmenes que vam promoure des de La Unió el febrer passat, a través dels òrgans consultius en els quals estem representats a través de Foment, i amb contactes continuats amb els grups parlamentaris:

  1. Equiparació laboral del professionals de la xarxa concertada de serveis socials d'atenció a la dependència. El Govern ha d'aprovar, en el termini de quatre anys, un escenari de recursos plurianual que permeti tendir progressivament a l'equiparació de les condicions laborals del professionals de la xarxa concertada de serveis socials d'atenció a la dependència amb les de la resta de personal de la xarxa de serveis socials de gestió directa (Article 166).
  2. Règim transitori de les formes de gestió no contractuals en matèria de prestació de serveis socials i sanitaris (Disposició transitòria primera)
    1. Fins a l'entrada en vigor de la nova llei reguladora de les formes de gestió no contractuals en matèria de serveis socials, es mantenen les normatives vigents sobre concertacions i convenis en aquest àmbit (la disposició final segona estableix que el govern ha d'aprovar la nova llei reguladora en el termini de dos anys).
    2. Fins a l'entrada en vigor de la llei reguladora de les formes de gestió no contractuals en matèria de salut, es mantenen els actuals convenis, contractes i concerts per a la provisió de serveis sanitaris d'internament, d'atenció primària, d'atenció sociosanitària, d'atenció a la salut mental i d'atenció a les drogodependències (la disposició final segona estableix que el govern ha d'aprovar la nova llei reguladora en el termini de dos anys).

També s'inclouen en la Llei de mesures algunes adaptacions amb modificacions parcials de la Llei d'Ordenació Sanitària de Catalunya (Llei 15/1990), Llei de l'Institut Català de la Salut (Llei 8/2007) i de la Llei de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Llei  5/2019).

Sobre els Pressupostos de la Generalitat tal com vam valorar en el moment de presentació de l'avantprojecte considerem que és important disposar d'uns pressupostos aprovats ja que dona més solidesa a les polítiques i una capacitat de gestió més important, tot i que els consideràvem insuficients per fer front als reptes dels serveis sanitaris i socials, situació que s'ha vist agreujada per l'impacte de la COVID-19. Per la qual cosa demanem al Departament de la Vicepresidència i d'Economia i al Parlament que habilitin els recursos necessaris per fer front a aquesta situació d'emergència i al canvi que significarà en la manera de prestar els serveis sanitaris i socials.

 

comparativa desconfinament

Comparativa de La Unió sobre els diversos plans governamentals de desconfinament

El Govern de l'Estat ha publicat el 28 d'abril el “Plan para la transición hacia la nueva normalidad i el Govern de la Generalitat ha aprovat el 25 d'abril el Pla de transició del confinament, desconfinament gradual i nova normalitat. Tots dos plans defineixen unes fases i la seva operativització,  donant prioritat per poder avançar la garantia de la capacitat suficient del sistema sanitari i les mesures de protecció i control. Hi ha diferències en el seu desplegament, que s'haurà de concretar en els propers dies amb la publicació ordres ministerials. 

 

 

avaluació impacte econòmic

Estratègia de La Unió per a l'avaluació de l'impacte econòmic de la COVID-19 en els serveis sanitaris i socials i l'adaptació del sistema de pagament

Presentem la proposta de treball de La Unió amb les entitats associades i amb el suport del CTA Ecofin amb l'objectiu de Garantir que l'impacte econòmic de la COVID-19 i el procés de transició no afecti a la viabilitat de les entitats i en conseqüència a la retribució dels seus professionals i de l'estat de les seves infraestructures i equipaments.

 

 

novetat

Novetat! La Fundació Unió ofereix un Pla d'acompanyament post COVID-19

Ara és el moment de passar de plans de contingència per fer front a la pandèmia a plans de transició per anar recuperant progressivament l'activitat ordinària incorporant els nous aprenentatges, i incorporant també la visió sistèmica i territorial. Aquest nou servei incorpora 5 línies d'acció: pla de transició, repensar equips i organització del treball, impacte econòmic, mapa de riscos i infraestructures.

 

 

 

 

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdic Acreditat. Veure més
informacióDNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001Agenda 2030
Data última actualització: 28/02/2024